Het laatste nieuws

Communicatiepartner van 70 Vlaamse entiteiten

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft na competitie een nieuwe raamovereenkomst toegewezen aan The Oval Office. Het bureau zal de komende jaren instaan voor het ontwikkelen van communicatiestrategieën en communicatiecampagnes alsook voor het ontwikkelen van digitale en niet-digitale grafische ontwerpen die daaruit voortvloeien. 

Het bureau kan voor de opmaak van ontwerpen en communicatieacties ingeschakeld worden door o.a. de meer dan 70 entiteiten van de Vlaamse overheid (bv. Agentschap Natuur & Bos, Departement Werk en Sociale Economie, Agentschap Binnenlands Beleid, enz.), het Vlaams Parlement, Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.In het gunningsverslag prees de jury onder meer de strategische analyse en aanbevelingen, de creatieve en conceptuele uitwerkingen en de kwaliteit van het team.

Met deze toewijzing bevestigt de Vlaamse overheid haar vertrouwen in The Oval Office met wie ze de afgelopen 4 jaar reeds samenwerkte.

Evenement organisator – The Oval Office