Het laatste nieuws

Bruno Schaubroeck: ‘Ons voorstel liet toe om én de maatschappij heel voorzichtig een beetje perspectief op vrijheid te geven én toch ook het zorgsysteem de garantie te geven dat er door events geen extra druk komt op hun systeem. Dat kon binnen ons voorstel. Ons plan startte pas op als minimum 75% van de ICU-bedden vrij waren voor niet-COVID patiënten. In de volgende fases moest dat zelfs stijgen naar 90% voordat onze sector mocht opstarten. Blijkbaar was dat nog niet voldoende om een antwoord te krijgen.

Sinds september wordt ons gevraagd te wachten op vaccinatie, die loopt nu aan een stabiel en voorspelbaar goed tempo. We hebben er geduldig op gewacht, zelfs mee helpen vaccinatiecentra bouwen. Het issue is het aantal ICU-bedden, ons model was gemaakt op de parameters vaccinatie en aantal bedden beschikbaar bij de ICU, om op die manier perspectief te geven aan onze brede sector.

We moeten van een ‘nee, want’ naar een ‘ja, maar’-maatschappij. We gaan moeten leren leven met dit virus. Er is duidelijkheid voor mei en juni, maar meer duidelijkheid tot en met het najaar had na 14 maanden wel gemogen. Idem over de sneltesten. Na zoveel maanden mag daar toch ook wat over gezegd worden. Daar zitten mogelijkheden wat ons betreft.

Bruno Schaubroeck: ‘Zo eigen aan de sector is voorbereidingstijd. Het uitblijven van duidelijkheid is niet goed te praten. Dit is dra-ma-tisch voor de hele sector. Hoe kunnen wij nu beginnen plannen? Een event steek je niet in elkaar op de hoek van een tafel in een kwartiertje tijd.

Voor EC is én blijft de volksgezondheid ook onze prioriteit maar ook de mentale volksgezondheid is belangrijk. EC ziet de steun voor de actuele maatregelen steeds verder afkalven in de maatschappij. EC is ervan overtuigd dat ze als sector een partner kan zijn voor de overheid om op die manier gebeurtenissen als La Boum, L’Abime etc op een veilige manier te kanaliseren. Heel veel mensen hebben nood aan wat ruimte. Vandaar dat we ons plan, een voorwaardelijk plan, op tafel hebben gelegd, een plan waarbij tot 9 van de 10 ICU-bedden leeg moesten zijn om op te starten, wat niet voldoende bleek.

Steun

Voor onze 3.200 bedrijven blijven de slopende onduidelijke maanden maar duren. Verdere uitbreiding van de steun is noodzakelijk. Waarom het Vlaams Beschermingsmechanisme net nu terug daalt van 15% naar 10% is niet te begrijpen. Onze teller qua sluiting voor de eventsector staat ondertussen op 14 and counting. De maatschappij vraagt onze solidariteit, dan moet de maatschappij ook solidair zijn met ons. Verlengen wat nodig is, uitbreiden naar onze sector wat kan. We vragen niets liever dan gewoon te werken.

Contact:
Bruno Schaubroeck
0475 288 304