Het laatste nieuws

Knijpen otters hun neus dicht onder water? Kunnen ze echt communiceren via hun uitwerpselen? En waarom zwemmen ze niet onder bruggen door? Met de reizende tentoonstelling “Olga de Otter reist door Vlaanderen” viert WWF samen met een aantal partners de opmerkelijke revival van de otter. The Oval Office stond in voor het creatieve concept en de productie van de mobiele en duurzame expo. 

Terug van weggeweest 

Sinds enkele jaren worden er weer Europese otters gesignaleerd in Vlaanderen. Dat is schitterend nieuws, want dat wil zeggen dat onze riviernatuur aan de beterhand is. Maar voordat de otter zich opnieuw in grote getale vestigt in België, ligt er op veel plaatsen nog werk op de plank. Samen met lokale en nationale partners werkt WWF daarom aan een heus ‘Otterland’, een gebied in de Scheldevallei met ideale condities voor een permanente terugkeer van de otter.

Jong en oud beleven de otter

Om het draagvlak voor de otter te vergroten bij het grote publiek en om het belang van de bescherming van zijn habitat te benadrukken, ontwikkelde The Oval Office op vraag van WWF een mobiele expo. Het bureau ging met de input van experts aan de slag en vertaalde die in een boeiende beleving voor jong en oud. Dankzij het modulair design is de expo gemakkelijk af te breken en weer op te bouwen, en past het in eender welke ruimte.

De komende weken, maanden en jaren reist de Olga de Otter door heel Vlaanderen. Plaatsen en data op wwf.be/otterland.

Evenement organisator – The Oval Office