Het laatste nieuws

Het zijn moeilijke tijden voor de toeristische sector. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts blijft niet bij de pakken zitten en investeert in de veelbelovende troeven van de toekomst. Eén van die troeven is het congrestoerisme, dat in Vlaanderen nog een enorm potentieel heeft. Gewapend met een internationale studie die sterke groei in het vooruitzicht stelt, trekt Weyts de kaart van (internationale) congressen. “We hebben voor internationale bijeenkomsten een uniek erfgoed-décor in de aanbieding”, zegt Weyts. “Dat potentieel moeten we verzilveren”.

Congressen– in vaktermen Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) – vormen een heel aantrekkelijke groeimarkt voor de toeristische sector. Zo geeft een congrestoerist opvallend meer geld uit dan een gewone toerist: gemiddeld 230 euro per nacht, tegenover maximaal 147 euro voor een gewone toerist. Ook voor de logiessector is het MICE-segment zeer interessant: congressen zijn vaak lang op voorhand georganiseerd, zodat hotels zich maanden vooraf verzekerd weten van gevulde kamers. Weyts: “Zakenlui zijn gulle sponsors van onze economie. Het is een fantastische groeimarkt die we moeten aanboren”.

Weyts liet het potentieel voor MICE-toerisme in en naar Vlaanderen in kaart brengen door het internationale, gespecialiseerde bureau Gaining Edge (met hoofdzetel in Melbourne). Uit die studie blijkt dat het aantal meetings, congressen en meetcentives op termijn kan toenemen met wel 12%, tot ongeveer 84.000 per jaar. Het grootste groeipotentieel zit bij de internationale associaties die grote congressen met gasten uit de hele wereld organiseren. Die supercongressen kunnen toenemen met wel 53%, tot ongeveer 280 prestigieuze associatie-events per jaar. Alles samen heeft Vlaanderen het potentieel om de directe bestedingen zo te laten stijgen met ongeveer 484 miljoen euro. “Een flinke nieuwe injectie in onze economie, een hefboom voor heel Vlaanderen”, vindt Weyts.

Weyts wil het potentieel van het congrestoerisme verzilveren met gerichte investeringen. Zo heeft de minister een impulsprogramma gelanceerd gericht op ‘special venues’: vergaderinfrastructuur op erfgoedlocaties. “Ons erfgoed onderscheidt ons van de concurrentie”, zegt Weyts. “Wij bieden zakenmensen het mooist mogelijke decor voor een congres: het prachtige Vlaamse erfgoed”. Weyts denkt aan onze Kunststeden, maar ook aan abdijen, industriële sites of mijngebouwen. Met het impulsprogramma wil Weyts financiële steun geven aan de uitbouw van geschikte vergaderinfrastructuur in of aan een erfgoedlocatie.

Weyts investeert ook in de promotie. Via interne verschuivingen binnen het personeelsbestand zal het congresbureau van Toerisme Vlaanderen versterkt worden met 4 extra krachten, die zich voltijds kunnen wijden aan het aantrekken van internationale congressen. Het promotiebudget wordt eveneens progressief verhoogd. De samenwerking met en tussen de verschillende lokale congresbureaus (bijvoorbeeld in de Kunststeden) zal worden verbeterd en versterkt, bijvoorbeeld met een centraal klantrelatiemanagementsysteem. Ook de samenwerking met andere partners wordt versterkt. Weyts: “Ik wil alle krachten bundelen in een ‘Team Flanders’. Met vereende krachten gaan we Vlaanderen beter verkopen als internationale congreslocatie”

Contact:
Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88
Stef Gits, woordvoerder Toerisme Vlaanderen, 0486/22.67.95

http://www.visitflanders.com/nl/