Het laatste nieuws

There are big changes ahead for Visit Antwerp. Indeed, quite recently FMCCA opened its doors, the first Antwerp based purpose-built convention center with a capacity of 2,000 people. “A genuine convention center of that size was missing in Antwerp and this is a great opportunity for us to broaden our market,” explains Inge Marstboom, Business Development Manager of Visit Antwerp. “Previously, we could only attract meetings and incentives up to 500 people, but with this significant capacity increase, we can now start exploring a whole new market.” The strategic location of the new FMCCA, adjacent to the Zoo and near the most beautiful train station in the world, also acts as a trigger for the hotel business in the city. “Next year we will have about 400 more hotel rooms in Antwerp. The NH hotel chain will open two hotels, Hilton will open another hotel. We are now at 4,600 rooms so the number will be increased to 5,000. For a city like Antwerp with a convention center of 2,000 this is now an ideal situation.”

In addition, there is also the building of the former Stock Market, which is now fully being renovated. “The Stock Market building will offer some interesting opportunities for post-meeting dinners, receptions etc., but not until 2018. Furthermore, fairground Antwerp Expo is also being renovated to increase its capacity so that we can attract more trade fairs to the city.”

Moreover, in Antwerp, the Antwerp Convention Bureau, a.k.a. ACB, was established recently to liaise with Visit Antwerp. “Our current role is both promotion of international meetings and conferences and follow-up on all leads. However, this is time consuming. Therefore, it was decided, in consultation with the local MICE industry, to establish ACB. The bureau will convert all the leads we get and will take care of the follow-up. Our team will continue to work the market proactively, also supervising city conferences, site visits, famtrips, etc. ACB will be the partner for all converting leads concerned and requests of hotel rooms,” explains Inge Marstboom. “We will continue the destination promotion as a congress city, but we noticed that a ‘one point of contact’ is important and ACB can play an important role here because all partners are member of ACB.”

ACB is a private initiative. “However, the city has invested in ACB by allocating a grant of € 70,000. Meanwhile there are negotiations with Tourism Flanders to invest in ACB as well, but the agency will be borne entirely by the private sector after the start-up, especially in the long term,” says Inge Marstboom.

“IBTM is an important Rendezvous for the MICE industry you can not ignore,” points out Inge Marstboom. “I notice, however, that this trade fair has become much more targeted. The promo booths are smaller, people are focusing on the core business and it is really important to reach the right people at the right time. Everybody you need to meet is here. However, to reach all the associations here, I have my doubts. For networking and promotion, however, IBTM remains important.”

Visit Antwerpen: grote verandering op til

Er zijn grote veranderingen op til voor Visit Antwerpen. En niet de minste. Zo opende onlangs FMCCA, het eerste purpose-built convention center van Antwerpen met een capaciteit van 2.000 personen. “Dat ontbrak nog tot op heden, en voor de stad is dit bijgevolg een fantastische opportuniteit om onze markt te verbreden”, legt Inge Marstboom, Manager Business Development van Visit Antwerpen uit. “Vroeger konden we enkel meetings en incentives tot 500 personen aan, maar met deze aanzienlijke capaciteitsverhoging kunnen we nu een hele nieuwe markt gaan bespelen.” De strategische locatie van FMCCA, vlakbij de Zoo en het mooiste treinstation van de wereld werkt tevens als een trigger voor de hotel business in de stad. “Volgend jaar krijgen we in de stad zo’n 400 kamers erbij. De NH-keten opent 2 hotels, Hilton gaat nog een hotel openen. We zitten nu aan 4.600 kamers dus dat worden er dan 5.000. Voor Antwerpen met een conventiecentrum van 2.000 is dit ideaal, zo hebben we speelruimte.”

Daarnaast is er ook nog het gebouw van de voormalige Handelsbeurs dat nu volop wordt gerenoveerd. “Ook de Handelsbeurs gaat mogelijkheden bieden, post meeting diners, recepties enz., maar pas in 2018. Antwerp Expo is tevens bezig met renovatie om de capaciteit te vergroten zodat wij ook meer vakbeurzen kunnen aantrekken.”

Bovendien wordt in Antwerpen het Antwerp Convention Bureau, kortweg ACB, opgericht dat nauw gaat samenwerken met Visit Antwerpen. “Onze huidige rol is zowel promotie van meetings en congressen internationaal en opvolging van de leads. Daardoor hebben we echter een tekort aan tijd. Daarom werd in samenspraak met de sector gekozen om ACB op te richten. ACB gaat alle leads die wij binnenhalen converteren en de opvolging ervan doen. Wij, met ons team gaan proactief de markt blijven bewerken, daarnaast ook de begeleiding van stadsbrede congressen, site visits, famtrips, enz. ACB wordt de partner voor alles wat converteren van leads betreft en aanvragen van hotelkamers”, aldus Inge Marstboom. “Wij blijven het gezicht voor de bestemmingspromotie als congresstad, maar we hebben gemerkt dat een ‘one point of contact’ wel belangrijk is en daar kan ACB een belangrijke rol in gaan spelen aangezien alle partners ook lid zijn van ACB.”

ACB is een privé-initiatief. “We hebben er als stad wel in geïnvesteerd door een subsidie van 70.000€ toe te wijzen. En ondertussen lopen de onderhandelingen met Toerisme Vlaanderen opdat zij ook in ACB investeren, maar het bureau zal na de opstart volledig door de privé worden gedragen, vooral dan op lange termijn.”

“IBTM is een klassieker waar je niet kan wegblijven”, vindt Inge Marstboom. “Je merkt evenwel dat deze vakbeurs veel doelgerichter wordt. De standen worden kleiner, mensen zijn met de core business bezig en het is echt belangrijk om de juiste mensen op de juiste moment te bereiken. En je merkt dat IBTM daar ook op focust. Iedereen die je dient te ontmoeten, is hier aanwezig, maar wat de associaties betreft, weet ik niet of je die hier wel allemaal bereikt. Bestendiging en promotie hier op IBTM blijven evenwel belangrijk.” 

Bekijk deze klant ook op Eventonline:

Congresbureau Vlaanderen – Toerisme Vlaanderen – Meet in Flanders