Het laatste nieuws

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts opent de jacht op internationale congresgangers. Er komen meer mensen en meer middelen om grote congressen naar Vlaanderen te halen. Het congresaanbod wordt ook versterkt. Zo gaat Weyts via Toerisme Vlaanderen € 9,5 miljoen investeren in het Gentse ICC, dat verder uitgebouwd wordt als unieke congreslocatie in een erfgoedomgeving. Weyts: “Vergaderen kan je eigenlijk overal, maar Vlaanderen biedt de wereld een uniek erfgoeddecor. Die troef gaan we nu uitspelen.”

Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) – vorme een heel anntrekkelijke groeimarkt voor de toeristiche sector.Zo geeft een congrestoerist opvallend meer geld uit dan een gewone toerist: gemiddeld € 230 per nacht, tegenover maximaal € 147 voor een gewone toerist. Ook voor de logiessector is het MICE-segment zeer interessant: congressen zijn vaak lang op voorhand georganiseerd, zodat hotels zich maanden vooraf verzekerd weten van gevulde kamers. Weyts: “Zakenlui zijn gulle sponsors van onze economie. Het is een fantastische groeimarkt die we zeker moeten aanboren.”

Weyts heeft nu een MICE-plan klaar om meer internationale zakencongressen naar Vlaanderen te lokken. Daarvoor worden drie sporen gevolgd: investeren in meeting infrastructuur in erfgoedlocaties, een marketingstrategie die zich richt op internationale associaties en professionalisering van de meeting sector. Tegen 2021 wil Weyts onder andere meer dan 300 internationale associatiecongressen in Vlaanderen laten plaatsvinden. De inspanningen worden vooral gericht op internationale organisaties en bedrijven die actief zijn in economische groeisectoren in Vlaanderen (denk aan chemie, farmaceutica, havensector, biotechnologie, enz.) en uiteraard zal Vlaanderen zijn thematische troeven uitspelen zoals kunst en cultuur, erfgoed en gastronomie. Om een congres van bv. UNESCO of biotechnologie voor Vlaanderen binnen te halen, hebben we dan het concurrentieel voordeel dat de lokale expertise volledig kan worden uitgespeeld. Bovendien versterkt dat ook de positionering van Vlaanderen als congresbestemming. In de vernieuwde associatiewerking zal Toerisme Vlaanderen nauw samenwerken met de steden Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven.

Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) – vormen een heel aantrekkelijke groeimarkt voor de toeristische sector.

Het MICE-plan voorziet sales managers in die steden om mee biddings voor internationale congressen uit te werken en maakt daar € 450.000 voor vrij voor de komende drie jaar. Bovendien wordt ook geïnvesteerd in de professionalisering van de MICE-sector via de ontwikkeling van professionele tools en initiatieven rond vorming en kennisdeling. Zo wordt er € 50.000 voorzien voor een kwaliteitsoptimalisatie van special meeting venues.

Voor de gerichte promotie van Vlaanderen als meeting bestemming breidt Toerisme Vlaanderen zijn MICE-dienst uit met drie voltijdse associatie-experts om potentiële congressen te detecteren en aan te trekken. Het zal ook bijkomende inspanningen leveren om de troeven van Vlaanderen bij congresplanners en -organisatoren onder de aandacht te brengen. In totaal gaat vanaf 2017 jaarlijks € 620.000 euro extra naar de congreswerking van Toerisme Vlaanderen.

Uiteraard heeft ook Brussel als hoofdstad van Europa en hub voor tal van hoofdkwartieren van associaties een prominente plaats in de congreswerking en zal dat merkbaar zijn in de samenwerking met alle Brusselse stakeholders.

Daarbovenop investeert Weyts ook in een breder aanbod van aantrekkelijke congreslocaties, de derde pijler van het MICE-plan. Daarvoor kent hij alvast een hefboomsubsidie van € 9,5 miljoen euro toe aan ‘Gent ICC in de Citadelsite’. Het project omvat een aantal – hoofdzakelijk infrastructurele – ingrepen om van het International Convention Center (ICC) een state-of- the-art congres- en meetinglocatie te maken. Het Gentse ICC ligt, samen midden met toeristische troeven als het Museum voor Schone Kunsten, het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) en de velodroom Het Kuipke, in het beschermde landschap van het 19de eeuwse citadelpark. Hier bevindt zich met de Floraliënhal ook de eerste MICE-infrastructuur van ons land: in 1913 kwamen congresgangers uit de hele wereld naar conferenties tijdens de Wereldtentoonstelling. De MICE-bezoeker zal ontvangen worden in de erfgoedlocatie Floraliënhal en langs alle kanten uitkijken op het park; een perfect decor om de beleving voor, tijdens of na het congres te stimuleren. Met de Vlaamse steun kan het ICC Gent investeren in hedendaagse en hoogtechnologische faciliteiten. “We gaan uitpakken met een Vlaams succesrecept, waarbij moderne meetinginfrastructuur gekoppeld wordt aan een erfgoedomgeving”, zegt Weyts. “Het ICC wordt straks veel competitiever in de internationale meetingindustrie.”

Het investeringsbeleid boort een groot potentieel aan. Uit een onderzoek van het West- Vlaams Economisch Studiebureau blijkt dat het aantal congressen in Vlaanderen op termijn kan toenemen met wel 12%, tot ongeveer 84.000 per jaar. Het grootste groeipotentieel zit bij de internationale associaties die gespecialiseerde congressen over hun vakdomein organiseren en dat zal meteen de focus voor de toekomst worden. Alles samen heeft Vlaanderen het potentieel om de directe bestedingen zo te laten stijgen met ongeveer 484 miljoen euro. “Een flinke nieuwe injectie in onze economie, een hefboom voor heel Vlaanderen”, besluit Weyts.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:

Uniek congrescenter – ICC Ghent