Het laatste nieuws

Bedrijf

Een jonge dynamische hotelgroep, vertegenwoordiger van diverse internationale hotelbrands in Vlaanderen en Wallonië heeft een vacature voor een groeps-HR verantwoordelijke. Het hospitality bedrijf is in volle expansie met een open en collegiale werksfeer.

Taken

 •  Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de loonadministratie van de hotels van de groep met rapportering aan de general managers van de hotels en aan de gedelegeerd bestuurders.
 • Loonadministratie gebeurt in samenwerking met en onder sturing van het sociaal secretariaat:collecte van de uurroosters en doorzending naar het sociaal secretariaat, voorbereiding van de salarissen, opvolging van tijdige en correcte betaling van de salarissen, dimona-aangiften, ziekte- en arbeidsongevallen meldingen, vakantieregelingen, ziekteverlof, verzekeringsdossiers,…
 • Contacten met interimkantoren en rekruteerders. Schakel tussen de departementen, de hotels en de interimkantoren.
 • Rekruteringen: opmaak en plaatsing advertenties, verwerking van de sollicitaties, selectie van kandidaten, organisatie van afspraken en interviews, interviews samen met lijnmanagers en general manager van het betrokken hotel, administratie en briefwisseling met betrekking tot de aanwerving, opstellen van contracten en van sociale en andere gerelateerde documenten.
 • Contacten opbouwen en onderhouden met nationale en internationale hotelscholen met het oog op de aanwerving en opleiding van stagiaires
 • In samenwerking met lijnmanagers en general manager, opstellen en actualiseren van de functiebeschrijvingen.
 • Introductieprogramma van nieuwe medewerkers verzorgen.
 • Uittekenen van opleidingsplannen en organisatie van interne en externe opleidingen in overlegmet lijnmanagers.
 • Personeelsdossiers samenstellen en up-to-date houden
 • Leiderscapaciteiten en motivatietechnieken zullen leiden tot een optimalisatie van depersoneelsproductiviteit en –tevredenheid
 • Aanspreekpunt voor de medewerkers rond HR-gerelateerde zaken
 • Vertrouwenspersoon tussen medewerkers en directie

Profiel

 • Ervaring in de hospitality sector en uitstekende kennis van de sector, Belgische sociale wetgeving en PC 302
 • Vertrouwd met loonadministratie
 • Communicatieve vaardigheden, nodige assertiviteit, diplomatie en discretie zodat de besteondersteuning inzake personeelsaangelegenheden aan de medewerkers kan geboden worden
 • Zelfstandig kunnen werken, ondernemingszin en flexibiliteit
 • Problem-solving benadering
 • 3-talig: Nederlands, Frans en Engels

Ons aanbod:

 • Een vertrouwensfunctie binnen een jonge maar dynamische en ambitieuze hotelgroep.
 • Een aantrekkelijk en marktconform salarispakket

Contactgegevens:
Group GL – hotels
Dhr John Lenaers
E-mail: john.lenaers@group-gl.com