Het laatste nieuws

A) Publieksonderzoek

De Belgen zijn trots op hun evenementen, maar geraken er moeilijk

57% van de Belgen bezocht in 2023 één of meerdere evenementen. 54% van de bezoekers plant in 2024 zelfs nog meer evenementen te bezoeken dan vorig jaar. En 87% van de Belgen vindt het belangrijk tot zelfs heel belangrijk om evenementen te kunnen bezoeken. Dat leert het onderzoek dat Event Confederation in samenwerking met onderzoeksbureau iVOX heeft uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 1.000 Belgen in januari 2024.

Waar is de Belg trots op?
Het publieksonderzoek leert dat bijna drie op vier Belgen trots is dat ons land gekend is voor haar evenementen. Evenementen worden niet alleen meer en meer professioneel georganiseerd, volgens 83% van de bezoekers. Ook is ruim 65% vaak verwonderd over de nieuwigheden die ze er ontdekken. Bovendien voelen meer dan vier op vijf bezoekers zich veilig op onze evenementen. Op dit goed rapport is de sector trots.

Nog werk aan de (vervoers)winkel
Maar het onderzoek legt ook een aantal werkpunten bloot. Zo geeft amper 25% van de Belgen aan dat ze (voldoende) stilstaan bij de impact op milieu en klimaat wanneer ze een evenement bezoeken. Bovendien vindt 80% van de bezoekers het een heel gedoe om met het openbaar vervoer naar evenementen te gaan. Kan dit ook verklaren waarom 45% van de Belgen, die vorig jaar geen evenementen hebben bezocht, aangeeft dat er in hun omgeving onvoldoende evenementen worden georganiseerd waar ze graag naartoe willen? Zelfs 75% van de bezoekers verkiest
kleinschalige, lokale evenementen boven grote, massa-evenementen.

Nood aan aangepast openbaar vervoer
Deze onderzoeksresultaten bevestigen de problematiek van het openbaar vervoer dat de koepelorganisatie voor de Belgische evenementensector al geruime tijd aankaart. “Om te evolueren naar een duurzamere sector is een aangepast vervoer cruciaal”, benadrukt Christine Merckx, manager van Event Confederation. “Het aanbod in capaciteit en timing is niet aangepast aan tijdelijke evenementen. Het is wel ergens begrijpelijk dat er niet constant gewerkt kan worden naar de pieken van evenementen, maar dan moet de organisatie van ons openbaar vervoer wel dermate flexibel, helder en adequaat worden zodat de pieken kunnen opgevangen worden en zo onze bezoekers veilig thuis kunnen geraken met trein, tram of bus.”

B) Sectoronderzoek

De eventsector is voorzichtig optimistisch, maar blijft kwetsbaar

→ kernindicatoren van de Belgische eventsector

In 2023 registreerde 52% van de event professionals een toename in jaaromzet ten opzichte van 2022. Om en bij de 30% registreerde zelfs een stijging in winst en een toename in vaste medewerkers en freelancers. Voor 2024 voorspelt 44% van de event professionals een omzettoename ten opzichte van 2023 van gemiddeld 4%, wat echter 5% lager is dan de toename van het jaar voordien.

Event Confederation houdt de vinger aan de pols over enkele belangrijke kernindicatoren in de eventsector. De eerste kwartaalbevraging van 2024 werd in januari ingevuld door 79 event professionals, in samenwerking met onderzoeksbureau iVOX.

Voorzichtig optimistisch
Met een gemiddelde score van 7,3 op 10 drukken de event professionals voorzichtig hun vertrouwen uit voor een positieve toekomst voor de organisatie waarvoor ze werken. Ze blijven voorzichtig optimistisch. Zo denkt 46% dat er in 2023 meer event professionals gestopt zijn in de sector dan voor de coronacrisis. En bijna de helft van de professionals gelooft niet dat er dit jaar minder faillissementen in hun sector zullen zijn dan in 2023.

Bepalende impactfactoren
Vooral het vinden van goed personeel en de toenemende personeelskosten zijn bepalend voor de activiteiten in 2024, volgens 70% van de event professionals. Andere factoren die de activiteiten zullen bepalen van de organisatie waarin ze werkzaam zijn in 2024 zijn volgens zes op de tien event professionals de toenemende materiaalkosten (62%), de toenemende wet- en regelgevingen (61%) en ook de toenemende duurzaamheidsmaatregelen (58%). Opvallend is dat nog maar vier op de tien professionals zich zorgen maakt over de impact van de toenemende energiekosten en amper één of vier professionals over de gezondheidsmaatregelen, zoals mogelijke coronamaatregelen.

Toekomst voor de eventsector
Hoe dan ook is 84% van de professionals overtuigd dat technologische innovaties cruciaal zijn voor de toekomst van de sector. “Daarin worden initiatieven zoals het tiendaagse innovatiefestival Flanders Technology & Innovation waardevol geacht als kennisdelingsmomenten en showcases”, volgens Christine Merckx, manager van Event Confederation. De overtuiging leeft duidelijk dat de sector nog meer naar buiten moet komen met haar troeven, maar ook met haar bezorgdheden. 98% is er zelfs van overtuigd dat deze complexe en diverse sector zich meer dient te verenigen. In het vertegenwoordigen en verdedigen van de sector speelt Event Confederation volgens 80% van de professionals dan ook een belangrijke rol.

Bron: Persbericht Event Confederation