Het laatste nieuws

Tourism Flanders wants to attract more conferences of international associations to Flanders and Brussels, and therefore attracted three new association experts to bring as many as 300 international congresses to Flanders by 2021. That’s twice as much as today.

Gemmeke De Jongh is such an expert who recently joined Tourism Flanders. She started her MICE career about ten years ago, first as an event planner, and then worked for NBCT, the Dutch Bureau for Congresses and Tourism. “I learned how to promote and put associations and congresses on the map.” After further gaining experience in international sales for a large conference hotel, she worked as an independent to represent different destinations outside Europe within the Benelux. “I was the local person to open doors with the right contacts. That’s how I’ve built up some knowledge how to promote destinations, where the associations are located, how to approach them, and link them to your destination.”

Her choice to work for Tourism Flanders came naturally. “I have a strong belief in the Flanders region. I’m confident this region has many advantages in different areas. I have also noticed that in recent years Tourism Flanders itself has been very professional at different levels, it is a very dynamic organization and I want to contribute my part.”

Within the segment of business tourism, there is a lot of growth in the international associations. Flanders as a tourist destination has many assets to become an international meeting and congress destination. The biggest attraction of Flanders is the location of the congress centers: in the middle of historic city centers and in a characteristic cultural heritage environment. This makes it possible to offer a special meeting experience to the international business tourists. “As an international association expert, I have to bring as many international conferences as possible to Flanders in the next three years with the specific emphasis on the areas of gastronomy, cycling and cultural heritage,” says Gemmeke De Jongh. “Flanders has a lot to offer for associations and congresses. Association work is a long-term assignment. Lay down the foundations now for what can only increase in the future so that more associations also select Flanders for their congress. You must be visible on a large trade show like IMEX, but you cannot lose sight of the smaller workshops since there you can meet relevant contacts as well.”

Toerisme Vlaanderen zet in op Associaties

Toerisme Vlaanderen wil congressen van internationale associaties aantrekken naar Vlaanderen en Brussel en schakelde daarom drie nieuwe associatie-experten in om tegen 2021 maar liefst 300 internationale congressen naar Vlaanderen te halen. Dat is dubbel zoveel als vandaag.

Gemmeke De Jongh is zo’n associatie-expert die onlangs Toerisme Vlaanderen vervoegde. Ze startte haar MICE carrière zo’n tien jaar geleden, eerst als eventplanner en werkte vervolgens een tijdje bij het NBCT, het Nederlandse Bureau voor Congressen en Toerisme. “Daar heb ik geleerd hoe je bestemmingen kan promoten en op de kaart zetten inzake associaties en congressen.” Na verder ervaring te hebben opgedaan in international sales voor een groot congreshotel werkte ze als independent om verschillende bestemmingen buiten Europa binnen de Benelux te vertegenwoordigen. “Ik was de plaatselijke persoon om de deur te openen bij de juiste contacten. Op die manier heb ik toch wel wat kennis opgebouwd hoe bestemmingen te promoten, waar de associaties zitten en hoe deze te benaderen en te binden aan je bestemming.”

Haar keuze om voor Toerisme Vlaanderen te gaan werken, vond ze evident. “Ik geloof persoonlijk heel sterk in de regio Vlaanderen. Ik denk dat deze regio heel veel troeven heeft op verschillende vlakken. Ik heb ook gemerkt dat de laatste jaren Toerisme Vlaanderen zelf heel erg is gaan professionaliseren op verschillende niveaus, het is een hele dynamische organisatie en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.”

Binnen het segment van het zakentoerisme is er vooral bij de internationale associaties heel wat groeimarge. Vlaanderen als toeristische bestemming heeft veel troeven om te kunnen uitgroeien tot een internationale meeting- en congresbestemming. De grootste troef van Vlaanderen is de ligging van de congrescentra: midden in historische stadscentra en in een karakteristieke erfgoedomgeving. Daardoor kan aan internationale zakentoeristen een bijzondere meetingervaring worden aangeboden. Als internationale associatie-expert moet ik de komende drie jaar zoveel mogelijk internationale congressen naar Vlaanderen halen met de specifieke nadruk op de domeinen gastronomie, fietsen en cultureel erfgoed”, stelt Gemmeke De Jongh. “Vlaanderen heeft veel te bieden aan associaties en congressen. Associatiewerking is een lange-termijn opdracht. Dus nu de basis leggen voor wat in de toekomst alleen maar kan toenemen zodat er ook effectief meer associaties de keuze maken om naar Vlaanderen te komen voor hun congres. Op een grote vakbeurs zoals IMEX moet je sowieso zichtbaar aanwezig zijn, maar ook de kleinere workshops mag je niet uit het oog verliezen, want daar kan je relevante contacten ontmoeten.”

Bekijk deze klant ook op Eventonline:

Congresbureau Vlaanderen – Toerisme Vlaanderen – Meet in Flanders