Het laatste nieuws

Brussels museum ‘Autoworld’ celebrates this month its 30th birthday. An event that will not go by unnoticed because on 15 September a brand new interactive area opens on the first floor of the museum. Erik Wood, CEO of Eventonline had a chat with Managing Director Sébastien de Baere about the past and future of this iconic museum.

Autoworld is primarily a private museum with a cultural mission. Since several years, Sébastien de Baere and his team have been working to make Autoworld a more vibrant place. “We use a special strategy that we have outlined some five or six years ago and we remain faithful to it. We implemented a dynamic influx through the organization of events and exhibitions,” the Managing Director explains.

The highlight of this anniversary is obviously the ‘30’ in ’30 Years of Autoworld (1986-2016)’. This retrospective will not only take the visitor on a walk down memory lane, but will also look towards to the future. “From the very start our strategy was to organize and host as many events possible”, says de Baere. Indeed, Autoworld annually hosts around 150 events. “We also need to survive as a private museum. Therefore, events are an important source of income, since ticketing alone is not enough to keep the doors of Autoworld open. However, we primarily remain a museum”, adds de Baere. “We have a cultural mission too.”

Sébastien de Baere and his team continue to renovate and improve the museum in a constant manner. Following the celebration ’30 Years of Autoworld’ it was decided to introduce a new zone. “In recent years, we have continuously expanded the museum with new sections like ‘Sport and Competition’, ‘Belgium at Autoworld’, as well as an interactive area for children. When we noticed another part of the museum needed some urgent renovation, we have decided, together with the members of the Board of Directors, to re-invest and improve the content of the museum.”

The new section is called ‘Media Room’ and sounds promising. Here, the visitors are informed about the history of the building, even before it was a museum. “In an interactive way visitors can discover why and when this building was constructed. The building dates from 1875,” Sébastien de Baere explains. “But of course the 30-year history of our museum is being highlighted as well. Where we come from, the changes we made, the exhibitions we have organized etc. You can watch it all in a very nice video. And then we also focus on the car history of the past thirty years.”

The 30-years anniversary is also the ‘file rouge’ through the ‘Media Room’. The name of this space is very appropriate as this multi-purpose room can be used for events, product presentations and press conferences as it is equipped with a 80-inch screen, video and audio and all the necessary technological facilities.

However, the new ‘Media Room’ is only one facet of the anniversary celebrations. A second part with which it is closely connected will be the theme exhibition ‘Thirty Years of Super Cars’, an exhibition that undoubtedly will draw many car aficionados to the museum.

“We managed to put together a collection of cars that defined the past thirty years. Not the most commercial successes, nor the prettiest, but the most exotic cars that have dominated the 80s, 90s etc.”, says the Managing Director. “We compiled our ‘bucket list’ and then selected the most spectacular cars for the expo.” And the list looks impressive indeed! To name a few of these models: the Nissan GTR, the Ferrari F40, the Porsche 959, the Honda NSX, or even the McLaren P1 … A real feat indeed to put together all these gems for this exhibit at Autoworld!

However, Autoworld has even more surprises in store for the end of the year with the exhibition ‘100 Years of BMW’. “It took quite some time,” says de Baere. “BMW very much liked our proposal and they were very enthusiastic. As a result, we have the full support of BMW Belgium and BMW Germany. More than 50 BMW cars will soon be in our museum telling the history of this legendary car manufacturer.”

In short, autumn will be a very busy period at Autoworld. “We’re all for it!”, adds the Managing Director of the museum. “Previously, Autoworld was a fairly lifeless museum, even a bit drab and dusty I dare say. With the new team we have chosen to be very dynamic, hence the events of partners or our own special expositions where we can capture the momentum of the museum, allowing visitors and car aficionados to be triggered to return to the museum several times a year.”

One more thing. Autoworld has an area of 16,000 m2, but events do not always have to be focused on large groups. You can already host an event at Autoworld for ten persons.

View this customer also on Eventonline:
http://www.eventonline.be/en/detail/unique-meeting-rooms-in-the-hart-of-brussels-autoworld/

Autoworld blaast dertig kaarsjes uit

Deze maand viert Autoworld zijn dertigste verjaardag. Een gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij zal ‘rijden’ want op 15 september a.s. opent een spiksplinternieuwe interactieve zone op de eerste verdieping van het museum. Erik Wood, CEO van Eventonline had een gesprek met Managing Director Sébastien de Baere over verleden en toekomst van dit monumentale museum.

Autoworld is in de eerste plaats een privé-museum met een culturele missie. Sébastien de Baere en zijn team werken al een aantal jaar aan de herdynamisering van Autoworld als museum. “We hanteren een speciale strategie die we zo’n vijf à zes jaar geleden hebben uitgestippeld en waar we trouw aan blijven, met name dynamisme door de organisatie van events en expo’s”, aldus de Managing Director.

Orgelpunt van dit jubileum is uiteraard ‘30 jaar Autoworld (1986-2016)’. Met deze retrospectieve wil de Baere niet alleen even terugblikken naar het verleden, maar vooral ook vooruit kijken naar de toekomst. “Onze strategie bestond er vanaf het begin in om zo veel mogelijk evenementen te organiseren.” Inderdaad, Autoworld is jaarlijks de host venue van zo’n 150 events. “We hebben dat ook nodig om als privé-museum te overleven want events zijn een belangrijke inkomstenbron, want ticketing alleen volstaat niet om de deuren van Autoworld open te houden. We blijven evenwel in eerste plaats een museum”, aldus de Baere. “We hebben als het ware een culturele missie.”

Sébastien de Baere en zijn team blijven het museum op een constante manier renoveren en verbeteren. Naar aanleiding van  de viering ‘30 jaar Autoworld’ werd beslist om een nieuwe zone te introduceren. “We hebben de afgelopen jaren het museum verder uitgebreid met secties ‘Sport & Competitie’, ‘Belgium at Autoworld’, alsook een interactieve zone voor de kinderen. Een afdeling diende dringend te worden gerenoveerd en dan hebben we samen met de leden van de Raad van Bestuur beslist om opnieuw een som te investeren ter verbetering van het inhoudelijke van het museum.”

De nieuwe sectie klinkt alvast veelbelovend: ‘Media Room’. Hier worden de bezoekers in eerste plaats geïnformeerd over de geschiedenis van het gebouw, ook vòòr het een museum was. “Op een interactieve manier kunnen de bezoekers ontdekken waarom dit gebouw werd opgetrokken, waarvoor heeft het gediend enz. Het gebouw dateert immers van 1875”, legt Sébastien de Baere uit. “Maar uiteraard ook de dertigjarige geschiedenis van ons museum komt ruim aan bod. Vanwaar komen we, wat zijn de evoluties, welke exposities hebben we georganiseerd, wat zijn de highlights. Je kan het allemaal in een zeer leuke video ontdekken. En dan hebben we ook nog aandacht voor de automobielgeschiedenis van de afgelopen dertig jaar.”

Die dertig jaar is een beetje de rode draad door de ‘Media Room’. De naam van de zaal is heel toepasselijk want deze multifunctionele ruimte kan bijvoorbeeld worden ingezet voor events, productpresentaties of persconferenties, Er is een 80 inch scherm met video-installatie en alle up-to-date technologische faciliteiten ontbreken uiteraard niet.

De nieuwe ‘Media Room is echter maar één facet van de jubileumviering. Een tweede luik dat daar nauw bij aansluit, is de thematentoonstelling ‘Dertig jaar super cars’ die menig autofanaat ongetwijfeld fel zal bekoren.

“We zijn erin geslaagd om een tentoonstelling uit te bouwen van de wagens die de laatste dertig jaar hebben bepaald. Niet de meest commerciële successen of de mooiste, maar wel de meest exotische wagens die de jaren 80, 90 enz. hebben gedomineerd”, stelt de Managing Director. “We hebben een ‘bucketlist’ samengesteld en daar dan de meest spectaculaire wagens uit geselecteerd.” En het lijstje oogt indrukwekkend! Enkele modellen: de Nissan GTR, de Ferrari F40, de Porsche 959, de Honda NSX, of nog de McLaren P1 … een heus huzarenstukje trouwens om al deze juweeltjes bijeen te krijgen om in Autoworld tentoon te stellen!

Autoworld heeft echter nog meer in petto. Ook de expo ‘100 jaar BMW’ komt eraan.

“Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad”, zegt de Baere. “We hebben een sterk dossier voorgesteld bij BMW en daar waren ze heel enthousiast. Resultaat, we hebben de volle steun van BMW België en BMW Duitsland. Meer dan 50 BMWs zullen binnenkort in ons museum de geschiedenis van het legendarische automerk vertellen.”

Kortom, het najaar wordt nog heel druk in Autoworld. “Daar gaan we immers voor”, aldus de Managing Director van het museum. “Vroeger was Autoworld een vrij statisch museum, zeg maar een beetje stoffig zelfs. We hebben geopteerd om dynamisch te zijn. Niet blijven teren op de vaste collectie, vandaar de events, van partners of onze eigen evenementen waarmee we de dynamiek van het museum kunnen vastleggen waardoor de bezoeker en autofanaat wordt getriggerd om verscheidene keren per jaar naar ons museum terug te keren.”

Nog even dit. Autoworld heeft een oppervlakte van 16.000 m2, maar events hoeven echter niet altijd voor grote groepen te zijn. Een evenement in Autoworld kan reeds voor tien personen.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/detail/unieke-vergaderzalen-te-brussel-autoworld/