Het laatste nieuws

To celebrate its tenth anniversary, the famous Brussels event space has had a makeover. Including: bigger reception areas, a change in décor, new break rooms and technical innovations. The founders have, however, kept the unique concept which made it so successful.

Since it was founded in 2007, the Event Lounge has earned a good reputation in the Brussels events sector. Since 2013, it has been among the top 3 most popular places in Belgium. “We are proud of its success, of course, but in an ever changing industry the Event Lounge has always innovated and invested,” states Gilles Poot Baudier, founder and partner of the Event Lounge.

More comfort and space

Although the total surface area of the famous “Black Box”, which is 1,250m² and can host around 1,150 people, remains unchanged, the feeling of spaciousness upon arrival at the Lounge is impressive.

Even before arriving, visitors are pleasantly surprised by the temporary outdoor terrace which extends the venue during summer.

When entering the Lounge, the spaces have been completely redesigned and expanded. Partitions have been removed to create an enjoyable and airy space. The capacity of the reception, cocktail and welcome areas has increased from 450 to 700 people, and is more comfortable.

The ample skylight floods the space with sunlight. But the venue’s ambiance also changes when darkness falls. Say goodbye to the Baroque chandeliers for which Event Lounge has long been renowned. A metallic work of art ripples in the atrium, giving it a magical appearance, whilst at the same time underlining the modernity of the space. A huge new bar completes the picture.

The décor connects wood, marble and glass in beautiful, modern harmony. The wise choice of colours and the placement of woodwork helps maintain the cosy and warm ambiance.

We decided to invest in the atmosphere of the welcome area – the Lounge Bar Area – and the decoration of the venue, in order to create an even better experience. The regulars will no longer recognise it!

New space, more possibilities

Although the space has undergone a spectacular makeover, the founders have kept its former spirit intact. The reception, welcome and meeting spaces have been extended so that they can host more people and offer more possibilities. “We welcome conferences as well as events. Our clients include event agencies as well as businesses or institutions who wish to organise events for their personnel, their clients, or their shareholders. Even some individuals,” explains Gilles Poot Baudier. The location of the venue, access by public transport and a 150 space car park are among the major advantages.

“Businesses and individuals appreciate the “plug-and-play” side to the Event Lounge. They arrive here and use the infrastructure and the technical installations without having to worry about anything else: everything is there, ready to use. The same can be said for catering: we offer a turnkey experience. Naturally, if people wish to, they can go further and adapt the decorations and services to their taste: Everyone can do as they wish and the Event Lounge will adapt to their needs.

More spacious rooms

The famous “Black Box”, is 1,250 m² and can host more than 1,150 people. Unique to Brussels and very much appreciated by clients, it has benefited from a full revamp of the lighting and technical installations. By contrast, out of the 9 meeting and break rooms, one has doubled its capacity from 70 to 150 people. “We also hope to offer more flexibility to conference organisers.”

Successful gamble, without changing price

The challenge of renovating the Event Lounge was great, but the result is more than impressive. The cherry on the cake: the Event Lounge has decided not to change its rates. “We want to offer an even better experience for the same price,” concluded Gilles Poot Baudier. Tempted?

The advantages of the Event Lounge

 • 1,250 m² “Black Box”, separated into two distinct spaces
 • Outside terrace with a capacity of 150 people
 • 3 Conference rooms upstairs for 80 to 150 people + 6 meeting rooms
 • Private car park with 150 spaces + 400 spaces available 100m from the venue after 5pm
 • Close to Evere train stations, easily accessible from Schuman
 • New 100 Mbps Synchro professional Internet connection
 • All-In-One concept

View this customer also on Eventonline:
http://www.eventonline.be/en/detail/top-meeting-location-in-brussels-event-lounge/

Event Lounge in het nieuw!

Om haar tiende verjaardag te vieren, verwende de bekende Brusselse evenementenruimte zichzelf met een verjongingskuur. Op het menu: grotere receptieruimtes, een volledig nieuw interieur, nieuwe ‘break-out’-zalen en technische installaties. De oprichters behielden weliswaar het unieke concept waarvoor de locatie bekend staat.

Vanaf de opening in 2007, wist de Event Lounge zich een mooie reputatie in de Brusselse evenementensector aan te meten. Sinds 2013 staat de ruimte overigens in de top 3 van de meest gewaardeerde Belgische locaties. “We zijn vanzelfsprekend trots op dit succes, maar zelfs in een sector die onophoudelijk evolueert, bleef ook Event Lounge voortdurend innoveren en investeren,” licht oprichter en partner van Event Lounge, Gilles Poot Baudier toe.

Meer comfort en ruimte

Ook al blijft de befaamde Black Box, die met een oppervlakte van 1.250 m2 aan ruim 1.150 personen plaats biedt identiek, het ruimtegevoel dat men in de Lounge ervaart is indrukwekkend.

Vanaf de ingang wordt de bezoeker aangenaam verrast door het terras, dat voorlopig werd aangelegd en de ruimte tijdens de zomermaanden uitbreidt.

Wie de Lounge binnenstapt, merkt dat de ruimtes volledig werden herdacht en groter gemaakt. De scheidingswanden werden verwijderd om een aangename, ruime plek te creëren. De capaciteit van de receptie-, cocktail- en begroetingsruimtes werd van 450 naar 700 personen verhoogd, met extra comfort.

De weidse veranda laat de zalen baden in daglicht. Met het vallen van de avond wordt ook de sfeer van de ruimtes aangepast. De barokke kroonluchters, die lange tijd de roem van de Event Lounge uitmaakten, zijn verdwenen. Een kunstwerk in metaal golft doorheen het atrium, verleent een feeërieke sfeer en benadrukt tegelijkertijd het moderne aspect van de zaal. De enorme nieuwe bar vervolledigt het geheel.

In het interieur zorgt de combinatie van ruw hout, metaal, marmer en glas voor een uiterst geslaagde, moderne harmonie. Door de slimme kleurenkeuze en de houten lambrisering wist men niettemin de gezellige, hartelijke sfeer van deze locatie te behouden.

We hebben ervoor gekozen om in de sfeer van de ontvangstzone – de Lounge Bar Area – en in de decoratie van de ruimtes te investeren om aldus een nieuwe ervaring te creëren die nog gezelliger aanvoelt. Trouwens, de vaste gebruikers van de zaal zullen de locaties zeker niet herkennen!

Een nieuwe ruimte, nieuwe mogelijkheden

De ruimtes ondergingen dan wel een uitzonderlijk spectaculaire herinrichting, de oprichters hebben er nauwlettend op toegezien om de oorspronkelijke ziel van deze locatie intact te houden. De receptie-, ontvangst- en vergaderruimtes werden uitgebreid om een grotere ontvangstcapaciteit en meer mogelijkheden te kunnen bieden. “Voor zowel conferenties als evenementen kan u bij ons terecht. Ons clientèle bestaat uit evenementenagentschappen, ondernemingen en instellingen die evenementen wensen te organiseren voor hun personeel, klanten of aandeelhouders. Ook particulieren zijn welkom,” legt Gilles Poot Baudier uit. Onder andere de ligging van de Event Lounge, de gemakkelijke bereikbaarheid via het openbaar vervoer en de parking met 150 parkeerplaatsen vormen de grootste troeven.

“Ondernemingen en particulieren appreciëren ten zeerste het ‘plug-and-play’ aspect van de Event Lounge. Ze kunnen aankomen en de infrastructuur en technische installaties gebruiken zonder zich zorgen te moeten maken. Alles is voorzien en klaar voor gebruik. Bijvoorbeeld ook diensten zoals catering: wij bieden een service op maat. Wie dat wenst, kan vanzelfsprekend de inrichting en de diensten naar believen personaliseren. Event Lounge past zich aan naar ieders wens.”

Ruimere zalen

De befaamde Black Box kan met 1.250 m2 meer dan 1.150 personen ontvangen – een unicum in Brussel en uiterst geapprecieerd door de klanten. In de ruimte werden de verlichting en technische installaties volledig vernieuwd. De capaciteit van een van de 9 vergader- en ‘break-out’-zalen werd daarentegen verdubbeld, van 70 naar 150 personen. “We hopen de organisatoren van conferenties hiermee meer flexibiliteit te kunnen aanbieden.”

Een geslaagde inzet tegen dezelfde prijs

De Event Lounge renoveren, betekende een hele uitdaging maar het resultaat is zonder meer indrukwekkend. De kers op de taart: Event Lounge besliste om zijn tarieven niet te wijzigen. “We willen tegen dezelfde prijs een ervaring bieden die des te aangenamer is”, besluit Gilles Poot Baudier. Laat u zich verleiden?

De troeven van de Event Lounge

 • Black Box: 1.250 vierkante meter, scheidbaar in twee afzonderlijke ruimtes
 • Terras voor buitenactiviteiten met een capaciteit van 150 personen
 • Op de verdieping: 3 conferentiezalen van 80 tot 150 personen + 6 vergaderzalen
 • Privéparking met 150 parkeerplaatsen + 400 beschikbare parkeerplaatsen na 17 u. op 100 m afstand
 • Vlakbij het station van Evere; gemakkelijk bereikbaar vanaf Schuman
 • Nieuwe professionele internetaansluiting van 100 Mb/s Synchro
 • All-in-one concept

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/detail/top-vergaderlocatie-in-brussel-event-lounge/

L’Event Lounge fait peau neuve !

Pour célébrer son dixième anniversaire, le célèbre espace événementiel bruxellois s’offre une cure de jouvence. Au menu: de plus grands espaces de réception, une décoration revue de fond en comble, des nouvelles salles de break out et des innovations techniques. Les fondateurs ont toutefois tenu à préserver le concept unique qui a fait son succès.

Dès sa création, en 2007, l’Event Lounge s’est taillé une belle réputation dans le secteur événementiel bruxellois. Depuis 2013, il figure d’ailleurs dans le top 3 des lieux les plus appréciés de Belgique. Cette réussite nous rend fiers, bien sûr, mais dans un secteur en perpétuelle évolution, l’Event Lounge a toujours innové et investi », précise Gilles Poot Baudier, fondateur et partner de l’Event Lounge.

Plus de confort et d’espace

Si la surface totale de la célèbre « Black Box », soit 1250m², pouvant accueillir près de 1150 personnes, reste identique, la sensation d’espace qui se dégage en arrivant au Lounge est impressionnante.

Avant même l’entrée, le visiteur est agréablement surpris par la terrasse extérieure provisoire qui prolonge les lieux en été.

En entrant dans le Lounge, les espaces ont été entièrement repensés et agrandis. Les cloisons ont disparu pour créer un lieu agréable et aéré.  La capacité des zones de réception, cocktails et welcome est passée de 450 à 700 personnes, avec un confort accru.

L’ample verrière baigne les lieux de la lumière du jour. Mais l’ambiance des lieux change elle aussi, une fois l’obscurité venue. Dites adieu aux lustres baroques qui ont longtemps fait la renommée de l’Event Lounge. Une œuvre d’art métallique ondule dans tout l’atrium qui lui confère une impression féerique et souligne en même temps la modernité des lieux. Un nouveau bar géant vient compléter le tableau.

La décoration allie bois brut, métal, marbre et verre dans une harmonie moderne du plus bel effet. Un choix judicieux des couleurs et le placement des boiseries permet toutefois de conserver aux lieux une ambiance cosy et chaleureuse.

Nous avons décidé d’investir dans l’atmosphère de la zone d’accueil – le Lounge Bar Area – et la décoration des lieux, afin de créer une nouvelle expérience encore plus agréable.  D’ailleurs, les habitués de la salle ne la reconnaîtront plus !

Nouvel espace, plus de possibilités

Si les lieux ont subi un relooking particulièrement spectaculaire, les fondateurs ont conservé intact l’esprit qui a précédé à leur création. Les espaces de réception, d’accueil et de conventions ont été agrandis pour offrir une plus grande capacité d’accueil, et plus de possibilités. “Nous accueillons aussi bien des conférences que des événements. Quant à nos clients, ce sont aussi bien les agences événementielles que les entreprises ou institutions qui souhaitent organiser des événements pour leur personnel, leurs clients ou leurs actionnaires. Voire certains particuliers”, explique Gilles Poot Baudier. La localisation des lieux, la facilité d’accès en transport en commun et le parking de 150 places sont parmi d’autres des atouts majeurs.

“Les entreprises et les particuliers apprécient le côté “plug-and-play” de l’Event Lounge. Ils arrivent ici et utilisent l’infrastructure et les installations techniques sans aucune autre préoccupation : tout est là, prêt à l’emploi. Idem pour les services comme le catering: nous proposons une expérience clé sur porte. Naturellement, ceux qui le souhaitent peuvent aller plus loin et adapter la décoration et les services à leur goût : chacun fait comme il lui plaît, l’Event Lounge s’adapte à toutes les envies.

Des salles plus spacieuses

La célèbre « Black Box », de 1250 m² pouvant accueillir plus de 1150 personnes, unique à Bruxelles et très appréciée des clients, bénéficie pour sa part d’un renouvellement complet de l’éclairage et des installations techniques. En revanche, parmi les 9 salles de réunion et de break-out, l’une d’elles a plus que doublé sa capacité, passant de 70 à 150 personnes. « Nous espérons ainsi offrir plus de flexibilité aux organisateurs de conférences ».

Pari réussi, sans changer de prix

Le défi de la rénovation de l’Event Lounge était de taille, mais le résultat est plus qu’impressionnant. Cerise sur le gâteau : l’Event Lounge a décidé de ne pas changer ses tarifs. “Nous voulons offrir pour le même prix une expérience encore plus agréable”, conclut Gilles Poot Baudier. Envie de vous laisser tenter ?

 

Les atouts de l’Event Lounge

 • “Black Box” de 1.250 mètres carrés, séparable en deux espaces distincts
 • Terrasse extérieur capable d’accueillir 150 personnes
 • 3 Salles de conférence à l’étage de 80 à 150 personnes + 6 salles de réunion
 • Parking privé de 150 places + 400 places disponible après 17h00 à 100m du lieu
 • Proximité de la gare d’Evere, facilement accessible depuis Schuman
 • Nouvelle connexion Internet Professionnelle de 100 Mb/s Synchro
 • Concept All-In-One

Suivre cette clientèle aussi Eventonline:
http://www.eventonline.be/fr/detail/un-lieu-de-reunion-exceptionnel-a-bruxelles-event-lounge/