Het laatste nieuws

In November 2007, The Dominican Hotel opened its doors in the heart of Brussels. Erik Wood, CEO of Eventonline had a chat with Gilles Devos, Director of Sales about the peculiarity of this unique hotel.

“After all these years we are still an outsider here in Brussels,” Gilles Devos says confidently. “We do things just a little bit different here than your mainstream hotel. The Dominican is a hotel out of the ordinary.” A quality the Director of Sales likes to identify himself with. “The distinctive character of The Dominican fits perfectly with my own personality. You can describe this beautiful hotel as the little madcap of the Brussels hotel scene. We are always closely monitored, but rarely imitated and I am very pleased with that.”

Gregorian Chants
The building clearly has a religious history. The foundations of The Dominican can be traced back to a monastery of the 15th century where Dominican monks resided, hence the name. The beautiful façade of the hotel building was kept intact. “The building is constructed respecting the ground plan of the monastery, so the guests can enjoy the beautiful and tranquil courtyard. Throughout the hotel, guests can hear reverberating Gregorian chants”, adds Gilles Devos.

Appealing Interior Design
The interior design of The Dominican appeals to one’s imagination. “Usually a hotel appears nicer on pictures than in reality. With The Dominican it is the other way around: the reality surpasses any image! A common remark we hear daily from our guests”, says the Director of Sales. Indeed, the hotel displays a strong design mix: classic on the outside, modern on the inside. The Dominican also belongs to a select group of  ‘Design Hotels’. “We love strong contrasts, however, we have opted for a sustainable design. You can go two directions with design: most people opt for a distinctive design, jumping fiercely in the eye but rather time-bound. With The Dominican, we deliberately opted for a classic but elegant design, which won’t lose its charm to time. The architecture is the work of Bart Lens, while the interior work was provided by F.G. Style.”

Design Hotel
Whenever you enter The Dominican, you continue to experience this feeling of comfort, beauty and purity. A hotel can only join this select group of ‘Design Hotels’ if it adheres to the strict selection criteria. “This group brings together some 300 design hotels from the most diverse backgrounds worldwide,” Gilles Devos explains. “Today’s travelers prefer to be surprised. You can assume that in a design hotel you are getting a high quality level service, but each time with a separate look & feel. For years, The Dominican was the only design hotel in Belgium, recently however, there is also The Royal Snail Hotel Namur, a smaller hotel best known for its dining and spa facilities.”

Strategic Location
The location of The Dominican is very strategic for both B2B and B2C guests: a stone’s throw from the famous Grand Place and close to all attractions. “The Dominican is surrounded by the opera, the casino, the shops of the Rue Neuve and the Dansaert Street. However, when you sit in the courtyard, you imagine yourself in an oasis of calm.”

MICE Facilities
The Dominican has 150 rooms spread over six floors. On the ground floor there are three meeting rooms with a total area of 179m². “You can divide and arrange Salon 1, 2 and 3 as you want. Moreover, from Salon 3, you have immediate access to the garden. All Salons have natural daylight. Besides the traditional corporate events and meetings, we also host the more outlandish events, extravagant product presentations, and many other specific matters which require that special flair so truly ‘The Dominican’,” Gilles Devos ends the interview.

The Dominican: nog steeds een buitenbeentje!

In november 2007 opende The Dominican de deuren in hartje Brussel. Erik Wood, CEO van Eventonline sprak met Gilles Devos, Director of Sales over het aparte karakter van dit unieke hotel.

“Na al die jaren zijn we nog steeds een buitenbeentje op de Brusselse markt”, zegt Gilles Devos stellig. “We doen de dingen net ietsje anders dan een mainstream hotel. The Dominican is er één met een hoek af.” Een eigenschap waarmee de Director of Sales zich graag vereenzelvigt: “Het uitgesproken karakter van The Dominican past uitstekend bij mijn eigen persoonlijkheid. Beschrijf dit prachtige hotel maar als de spring in ’t veld van de Brusselse hotelscène. We worden nauw in het oog gehouden, maar zelden geïmiteerd en daar ben ik  heel blij om.”

Gregoriaanse gezangen.
Het gebouw heeft onmiskenbaar een religieuze geschiedenis. Op de grondvesten van The Dominican stond in de 15de eeuw een klooster waarin Dominicaanse monniken waren gevestigd, vandaar ook de naam. De mooie façade van het hotelgebouw werd intact gehouden. “Het gebouw is opgetrokken met volledig respect voor het grondplan van het klooster destijds, daarom kunnen de gasten ook genieten van de bijzonder mooie en rustige binnentuin. Doorheen het hotel galmen Gregoriaanse gezangen.”, aldus Gilles Devos.

Design interieur
Het design interieur van The Dominican spreekt tot de verbeelding. “Meestal verschijnt een hotel mooier op foto dan in realiteit. Met The Dominican is het net andersom: de realiteit overtreft elk beeld! Ja, dit vernemen wij dagelijks via onze gasten”, zegt de Director of Sales. Het hotel brengt inderdaad een sterke mix: klassiek van buiten, modern van binnen. The Dominican behoort tevens tot de selecte groep van ‘Design Hotels’. “Wij houden van sterke contrasten, maar hebben evenwel gekozen voor een duurzaam design. Je kan met design twee richtingen uitgaan: de meesten kiezen voor een uitgesproken ontwerp, dat fel in het oog springt en aldus tijdsgebonden is. Met The Dominican hebben we weliswaar doelbewust gekozen voor een klassiek en elegant design dat zijn charme niet kan verliezen aan de tijd . De architectuur is het werk van Bart Lens, terwijl de binnenhuisarchitectuur werd verzorgd door F.G. Stijl.”

Design Hotel
Telkens als je The Dominican binnenwandelt, blijf je het gevoel van behaaglijkheid, schoonheid en puurheid ervaren. Voor toetreding tot de selecte groep van ‘Design Hotels’ worden strenge selectiecriteria gehanteerd. “Deze groep verenigt zo’n 300 design hotels wereldwijd van de meest diverse pluimage”, legt Gilles Devos uit. “De hedendaagse reiziger houdt steeds vaker van een verrassingseffect. Je kan ervan uitgaan dat je een hoogstaand kwaliteitsniveau krijgt, echter telkens in een apart kleedje. Gedurende jaren was The Dominican het enige design hotel in België, recent is er ook The Royal Snail Hotel in Namen, een kleiner hotel vooral gekend voor eet- en spafaciliteiten.”

Strategische locatie
De locatie van The Dominican is heel strategisch, zowel voor B2B- als B2C-gasten: op een steenworp van de Grote Markt en vlakbij alle bezienswaardigheden. “The Dominican wordt omringd door de opera, het casino, de winkels van de Nieuwstraat en de Dansaertstraat. Wanneer je echter in de binnentuin zit, waan je jezelf in een oase van rust.”

MICE-faciliteiten
The Dominican telt 150 kamers verdeeld over zes verdiepingen. Op het gelijkvloers zijn er 3 vergaderzalen, met een totale oppervlakte van 179m². “Je kan Salon 1, 2 en 3 opdelen en schikken zoals je wil. Vanuit Salon 3 heb je onmiddellijk toegang tot de tuin. En alle Salons zijn voorzien van natuurlijk daglicht. Naast de traditionele corporate events en vergaderingen, heb je hier ook de meer buitenissige evenementen, extravagante productvoorstellingen, en allerlei andere bijzondere aangelegenheden die een specifiek kader verlangen als dat van The Dominican”, rondt Gilles Devos het interview af.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/nl-69088-11682-47470-meeting-rooms-hotel-met-stijlvolle-seminariezalen–the-dominican.html