Het laatste nieuws

Eind mei vond de feestelijke opening plaats van de gerenoveerde Union-site van polikliniek CHwapi in Tournai. In samenwerking met evenementbureau NOVES Group verzorgde Neptunus de aanvullende accommodatie voor de feestelijkheden.

Polikliniek CHwapi, gelegen in Tournai, is een van de belangrijkste ziekenhuiscentra van Wallonië. De kliniek is opgebouwd uit drie ziekenhuis-sites: Notre Dame, IMC en Union. Met 24.500 aanmeldingen per jaar en meer dan 2.500 medewerkers, waarvan 260 dokters, beschikt CHwapi over vele troeven om uitdagingen aan te gaan gericht op het welzijn van de patiënt en zijn optimale opname en behandeling. Voor de inhuldiging van de vernieuwde Union site, waarbij 50.000 m² aan gebouwen gerenoveerd/gebouwd zijn, werd eind mei een feestelijk evenement georganiseerd.

Omdat bij het ziekenhuis niet voldoende plaats was, werden de plechtigheid gedaan op de Esplanade de l’Europe, in een Alu hal van 1.600 m² die door Neptunus in no-time gebouwd werd. Onder de aanwezigen waren partners die mee geholpen hebben aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis, personeelsleden, nationale en regionale politiekers, waaronder Minister Prévot en de Burgemeester van Doornik (Tournai) Rudy Demotte, evenals andere Burgemeesters en Schepenen uit de regio.

Over Neptunus BVBA

Neptunus BVBA is specialist in tenten voor evenementen en demontabele gebouwen voor diverse uiteenlopende toepassingen. Eigenlijk overal waar ruimte nodig is. Het familiebedrijf werd in 1937 opgericht en heeft naast haar vestiging in Zonhoven, vestigingen in Nederland (hoofdzetel), Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Polen. In totaal heeft Neptunus ruim 250 medewerkers in dienst.

Inauguration réussie sous un chapiteau Neptunus après les travaux de la polyclinique CHwapi

Suite à la rénovation du site Union de la polyclinique CHwapi à Tournai son inauguration festive s’est tenue fin mai. En collaboration avec l’agence événementielle NOVES Group, Neptunus a fourni l’infrastructure pour les festivités.

La polyclinique CHwapi est un des principaux centres hospitaliers en Wallonie. La clinique se compose de trois sites hospitaliers : Notre Dame, IMC et Union. Avec 24.500 admissions par an et plus de 2.500 employés, dont 260 médecins, le CHwapi a de nombreux atouts pour relever les défis relatifs au bien-être des patients, afin de leur garantir une prise en charge et un traitement optimal. L’inauguration du nouveau site Union, incluant 50.000 m² de bâtiments rénovés et nouvellement construits, a été célébrée fin mai avec un grand événement festif.

Comme il n’y avait pas suffisamment de place dans l’hôpital même, la cérémonie s’est déroulée sur l’Esplanade de l’Europe, dans un hall Alu de 1.600 m² monté en un rien de temps par Neptunus. Parmi les personnes présentes se trouvaient les partenaires ayant contribué à la construction du nouvel hôpital, les membres du personnel, des politiciens nationaux et régionaux dont le ministre Prévot et le bourgmestre de Tournai Rudy Demotte, ainsi que d’autres bourgmestres et échevins de la région.

À propos de Neptunus BVBA

Neptunus BVBA est un spécialiste en chapiteaux pour événements et en bâtiments démontables pour toutes sortes d’utilisations. Partout où on a besoin d’espace temporaire. Cette entreprise familiale fut fondée en 1937 et, outre son implantation à Zonhoven, elle possède des filiales aux Pays-Bas (siège principal), en France, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et en Pologne. Neptunus emploie au total 250 personnes.

Suivre cette clientèle aussi Eventonline:
http://www.eventonline.be/fr-69101-11687-59382-fournisseurs-de-levenement-location-de-tentes-pour-les-233v233nements–neptunus.html