Het laatste nieuws

Eventonline only lacked a ‘travel partner’ to complete its MICE services. Well, we have a scoop because Brussels Airlines fills that gap now. Erik Wood, CEO of Eventonline had a chat with Kathleen Vandenbroecke, Key Account Manager MICE for the Lufthansa Group to which Brussels Airlines belongs.

Brussels Airlines, a member of the Lufthansa Group and Star Alliance, is the leading Belgian airline that offers the widest choice of flights to and from its base in Brussels Airport. The 50 aircrafts and more than 3,500 employees of Brussels Airlines provide daily 300 flights to over 90 European and African destinations, a daily service to New York JFK and five flights per week to Washington DC. From April 2016 onwards, Brussels Airlines flies five times a week to Toronto (Canada).

“MICE is a major sector of the Belgian market. As an airline we offer a variety of contracts with interesting rates. We mainly work with associations, tourism departments, PCOs, convention centers, corporates organizing international events, etc.”, Kathleen Vandenbroecke explains. These contracts are mainly with Belgian companies but also with foreign companies that want to bring customers to an event in Belgium.

What kind of service does Brussels Airlines provide to MICE travelers? Brussels Airlines together with other carriers of the Lufthansa Group offer special rates for events from 100 participants onwards traveling from at least three different destinations. “As we work with a single point of contact, the customer doesn’t need to negotiate with several airlines, but all is centralized”, the Key Account Manager adds. “Flights can be booked through an online booking tool or through travel agents. We provide all the necessary information for the client’s website: logos, written text etc. and the ticketing instructions for travel agents. Our clients very much like this personalized approach tailored to the customer.”

To promote this service, Brussels Airlines often participates in trade fairs, such as IBTM, “but we are especially active in Belgium during events and workshops”, Kathleen Vandenbroecke said. “We discovered that more customers have opted for our MICE products during 2015. We’ve also noticed that this positive trend continues in 2016”, the Key Account Manager confirmed.

In addition to her role as Key Account Manager MICE, Kathleen Vandenbroecke is also in charge of the travel with Lufthansa’s private jets.“We can offer private charters to eight people. The big advantage is that the set price is all-inclusive. Moreover, it is a custom product, i.e. departure time is set to suit the customer, custom catering is available etc.”

Brussels Airlines sees its presence on the Eventonline MICE platform as an automatic consequence for the further development of its MICE services. Erik Wood is very pleased indeed with Brussels Airlines becoming Eventonline’s official travel partner. “Now you can find all possible partners to organize an event from A to Z via Eventonline. It has become the most complete service tool for event organizers.”

SCOOP! Brussels Airlines Travel Partner van Eventonline

Het ontbrak Eventonline nog aan een ‘travel partner’ om het MICE-verhaal compleet te maken. Welnu, die is gevonden en wat voor één: Brussels Airlines! Erik Wood, CEO van Eventonline, had hierover een gesprek met Kathleen Vandenbroecke, Key Account Manager MICE van de Lufthansa Group waartoe Brussels Airlines behoort.

Brussels Airlines, lid van de Lufthansa Groep en van Star Alliance, is de Belgische luchtvaartmaatschappij met het grootste vluchtaanbod van en naar de Europese hoofdstad Brussel. De 50 vliegtuigen en ruim 3.500 werknemers van Brussels Airlines zorgen dagelijks voor ongeveer 300 vluchten naar meer dan 90 Europese en Afrikaanse bestemmingen, een dagelijkse verbinding met New York JFK en vijf vluchten per week naar Washington D.C. Vanaf april 2016 vliegt Brussels Airlines vijf keer per week naar Toronto (Canada).

“MICE is een belangrijke sector van de Belgische markt. Hierop spelen wij in als luchtvaartmaatschappij door het aanbieden van contracten met interessante tarieven. We werken voornamelijk samen met associaties, toeristische diensten, PCO’s, conventiecentra, corporates die internationale events organiseren enz.”, legt Kathleen Vandenbroecke uit. De contracten zijn hoofzakelijk met Belgische bedrijven, maar ook met buitenlandse bedrijven die klanten voor een event naar België willen brengen.

Welke service biedt Brussels Airlines? Brussels Airlines en de andere carriers van de Lufthansa Group bieden samen speciale tarieven aan voor evenementen vanaf 100 deelnemers komende van miniumum drie verschillende bestemmingen.“Aangezien we  werken met een single point of contact, moet de klant niet met verschillende luchtvaartmaatschappijen gaan onderhandelen, maar wordt alles gecentraliseerd”, aldus de Key Account Manager. “Vluchten kunnen worden gereserveerd via een online booking tool of via reisagenten. We leveren al de nodige info aan voor de website van de klant: logo’s, geschreven tekst enz.; alsook de ticketinginstructions voor de reisagenten. Onze klanten kunnen zich terugvinden in deze gepersonaliseerde aanpak op maat van de klant.”

Om deze service te promoten, wordt er vaak deelgenomen aan vakbeurzen, zoals IBTM, “maar we zijn vooral heel actief in België tijdens evenementen en workshops”, voegt Kathleen Vandenbroecke eraan toe.

We stelden vast dat tijdens 2015 steeds meer klanten voor onze MICE-produkten hebben gekozen. We merken dat deze positieve tendens zich ook in 2016 voortzet”, aldus de Key Account Manager.

Naast haar functie als Key Account Manager MICE is Kathleen Vandenbroecke tevens verantwoordelijk voor de private jets van Lufthansa. “Wij kunnen privé charters aanbieden tot acht personen. Het grote voordeel is dat we één eindprijs aanbieden; alles inbegrepen. Bovendien is het een product op maat zoals vertrekuur naar wens van de klant, en aangepaste catering.

Voor Brussels Airlines was de aanwezigheid op het MICE-platform van Eventonline een automatisch gevolg voor de verdere ontplooiing van hun MICE-service. Maar ook Erik Wood is zeer tevreden met de aanwinst van Brussels Airlines als ‘travel partner’. “Nu vind je via Eventonline alle mogelijke partners om een event van A tot Z te organiseren, top toch, niet?”