Het laatste nieuws

According to Raymond Desmet, Managing Partner of @dmire, judging by 2015 the DMC activity in 2016 went well in spite of the sad events that occurred in Paris. 2016 had a strong start, but the well-oiled engine sputtered after the misery of the events in March with cancellations as a consequence. “You can only react in two ways, i.e. throw in the towel, or see opportunities,” says Raymond Desmet. “@dmire and I have a positive attitude, you could see proof of that this year. If such bad things happen, you need to look for new opportunities. The DMC that existed previously is gone. Now you need to deploy new technologies in planning and communication. You have to demonstrate the added value to your customers.”

“We are members of ADMEI, an organization that studies the evolving international DMC industry. And that leads to reflections that I try to promote here at the trade fair, checking whether any customer would go along on that path. And to my great pleasure, but also a little to my surprise customers agree and they expect this from you as well. I had about 50 appointments here, 75% was above the average of what I expected for quality leads. That’s very good,” adds Raymond Desmet.

Inzetten op nieuwe technologie

Volgens Raymond Desmet, Managing Partner van @dmire was inzake DMC voor 2016, afgaand op 2015, goed ondanks de droevige gebeurtenissen in Parijs. 2016 is dan sterk begonnen, maar de geoliede machine sputterde na de ellende van de gebeurtenissen in maart. Gevolg: annulaties. “Dan kan je maar twee dingen doen. Bij de pakken blijven zitten, of opportuniteiten zien”, aldus Raymond Desmet. “@dmire en ikzelf zijn positief ingesteld, dat heeft zich ook dit jaar bewezen. Als dergelijke zaken gebeuren, moet je op zoek naar nieuwe kansen. De DMC zoals die voorheen bestond, da’s voorbij. Nu moet je inzetten op nieuwe technologie in planning en communicatie. Je moet een meerwaarde tonen aan je klanten.”

“Wij zijn lid van ADMEI, een organisatie die duiding geeft in welke richting het internationale DMC-gebeuren evolueert. En dat leidt tot reflecties en het zijn die reflecties die ik hier op de vakbeurs toch probeer mee uit te dragen en te toetsen of eventuele klanten mee gaan in dat verhaal. En tot mijn groot plezier, maar ook een beetje tot mijn verbazing gaan ze ermee akkoord en verwachten ze dat ook wel. Ik had hier zo’n 50-tal contacten, waarvan 75% boven het gemiddelde van wat ik verwacht inzake kwalitatieve leads. Dat is zeer goed.”, aldus nog Raymond Desmet.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:

Evenementenbureau België – Admire