Het laatste nieuws

Traditionally, VISITFLANDERS is prominently present at IBTM World in Barcelona (29 November-1 December). For this edition, however, VISITFLANDERS has opted to introduce a new promotion booth. A break with the past, but apparently the right choice for its partners and visitors.

“It’s not been an easy year for all of us, but a genuine ‘United we stand’ feeling certainly prevails here again,” said Evelyne Bardyn, Senior Sales Manager VISITFLANDERS. “This year we deployed a recovery strategy, like the ‘Share our smile’ campaign for instance. We continue to work hard on our reputation of being a welcoming quality destination.”

With the new booth VISITFLANDERS simultaneously makes an important statement to be present again here in Barcelona. “Although with a changed concept, a tasteful alternative. And again ‘state of the art’, obviously, but more cost/benefit balanced. Therefore, at the request of our partner exhibitors, we focus on ‘back to business’. See it as a hub where people can come together and interact to exchange ideas and to put their city, hotel, venue or professional services at the forefront,” the Senior Sales Manager explains.

Besides the booth being a new but pleasant concept, its fixed seating was abandoned also. “This will encourage networking, something I already notice taking place. Since the start of the trade fair, are booth bustles of activity,” says Evelyne Bardyn.

Once again, VISITFLANDERS opted for Belgian design for its booth without forgetting the legendary hospitality. Indeed, beer and chocolates are not lacking.

“Consider the booth as a beating heart, a hotbed of ideas, and a think tank, with small details that refer to major themes like the Flemish Masters returning in the brushstrokes on the chocolates. Pure craftsmanship. In short, the storytelling remains visible and can give a personal touch to every B2B discussion,” adds Evelyne Bardyn.

Elke Dens, Director of Marketing VISITFLANDERS is delighted with the result as well. “The promo booth is very open and its yellow color makes it pleasantly stand out. It looks like a real studio, which indeed was the intention. The major cities are listed, so the destinations certainly are present. The long table in the center position still remains the current trend in cafés and restaurants, so that’s a clear link to the cozy atmosphere so familiar in Flanders. A successful concept.”

Nieuwe stand VISITFLANDERS valt in de smaak!

Traditiegetrouw is VISITFLANDERS prominent aanwezig op IBTM World in Barcelona (29 november-1 december). Voor deze editie werd er echter geopteerd om een nieuwe promotiestand te introduceren. Een breuk met het verleden, maar blijkbaar een schot in de roos want de stand valt in de smaak bij partners en bezoekers.

“Ik denk dat het voor de meesten geen gemakkelijk jaar geweest is, maar het gevoel van we staan hier ‘United’ primeert hier wel opnieuw”, stelt Evelyne Bardyn, Senior Sales Manager van VISITFLANDERS. “Het afgelopen jaar werd ingezet op een recovery strategie, we hebben bijvoorbeeld die ‘Share our smile’ campagne gevoerd. We blijven dus hard werken aan onze reputatie van kwalitatieve gastvrije bestemming.”

Met de nieuwe stand maakt VISITFLANDERS tegelijk een belangrijk statement om hier weer aanwezig te zijn. “Weliswaar niet met het concept dat we gewoon waren, maar toch wel met een smaakmakend alternatief. En opnieuw ‘state of the art’, da’s uiteraard vanzelfsprekend, maar met kosten/baten meer in balans. Daarom, op vraag van de exposanten, focus op ‘back to business’. Een hub waar mensen met elkaar in interactie kunnen gaan om ideeën uit te wisselen en hun stad, hotel, venue of professionele diensten op het voorplan te kunnen zetten”, aldus de Senior Sales Manager.

Naast een nieuw, doch aangenaam concept werd er tevens afgestapt van de ‘fixed seating’. “Hierdoor wordt sowieso de netwerking gestimuleerd en dat merk ik nu reeds. Sinds deze ochtend bruist het hier al van activiteit”, zegt Evelyne Bardyn.

Voor de stand werd opnieuw gekozen voor Belgisch design en werd er uiteraard niet ingeboet in de welgekende gasvrijheid. Ook bier en chocolade ontbreken niet.

“Zie de stand als een kloppend hart, een broeihaard van ideeën, een denktank, met kleine details die verwijzen naar grote thema’s die belangrijk zijn zoals onze Vlaamse Meesters die zelfs terugkeren in de penseeltrekjes op de chocolade, da’s puur vakmanschap. Kortom, de storytelling blijft zichtbaar en kan elk B2B-gesprek een persoonlijke toets geven”, aldus nog Evelyne Bardyn.

Ook Elke Dens, Directeur Marketing van VISITFLANDERS is opgetogen. “De stand is heel open en de aangename gele kleur blijft opvallen. Het lijkt wel echt een atelier, wat trouwens ook de bedoeling was. De belangrijkste steden worden vermeld, dus de bestemmingen komen zeker aan bod. De lange tafel, centraal op de stand, blijft nog altijd de huidige trend in horecazaken, dus da’s een duidelijke link naar gezelligheid. Een geslaagd concept.”

Bekijk deze klant ook op Eventonline:

Congresbureau Vlaanderen – Toerisme Vlaanderen – Meet in Flanders