Het laatste nieuws

Ludmilla de Lobkowicz, Sales Executive for Hilton Belgium, represents the Hilton Hotels in Brussels and Antwerp at the promo booth of VISITFLANDERS. A conscious choice says the Sales Executive. “Antwerp is a lesser known destination, so it is useful to promote this destination and our hotel together with VISITFLANDERS.”

Being present at IMEX is a must. “The trade fair offers a good opportunity for new contacts, because people from all over the world travel to the fair which is really very dedicated to the MICE sector. I also meet contacts with whom I correspond via mail or telephone. Therefore, it is always nice to meet each other in person.” IMEX mainly boosts networking for Ludmilla de Lobkowicz. “It is rather a question of building long-term contacts,” says the Sales Executive.

Ludmilla de Lobkowicz, Hilton Belgium: IMEX ideaal om lange-termijn contacten te leggen

Ludmilla de Lobkowicz, Sales Executive voor Hilton Belgium, vertegenwoordigt op de stand van VISITFLANDERS de Hilton Hotels in Brussel en Antwerpen. Een bewuste keuze vindt de Sales Executive. “Antwerpen is een bestemming die minder gekend is, daarom is het handig om met VISITFLANDERS deze bestemming samen met ons hotel te promoten.”

Aanwezig zijn op IMEX is een must. “De vakbeurs biedt een goede opportuniteit om telkens nieuwe contacten te leggen want hier komen mensen van alle landen samen en de beurs is echt heel specifiek voor de MICE-sector. Ik ontmoet hier ook contacten waarmee ik veel mail of telefoneer. Het is bijgevolg leuk om elkaar dan eens in persoon te ontmoeten.” IMEX werkt vooral netwerk verbredend voor Ludmilla de Lobkowicz. “Het is eerder een kwestie van lange-termijn contacten te leggen”, vindt de Sales Executive.