Het laatste nieuws

The ‘Belgian Limburg Convention Bureau’ is present at IMEX for the first time. “It’s important to be present here,” says Tamara Weide. “After all, we are a new player on the market. Here, you can meet the whole MICE industry and get a chance to tell everybody that we are a new destination within Flanders and show them what we have to offer.”

Despite a first, the participation of the Bureau runs smoothly. “I’m pleased with the progress we make at our first participation. It was a very conscious choice to join IMEX. The number of German visitors is very high. In fact, Limburg is close to Düsseldorf and Cologne.”

The Belgian Limburg Convention Bureau has been active for one year now. “We have developed a website with a tool to place direct requests with local providers. We have also participated in IBTM, at workshops, sales missions etc. So we really went full throttle, because the first year you aim wide to find your focus for the next years. As a result, we are still busy with different target groups from different countries. Next year we want to see where our main target lies.  

It is nice to notice that you are getting requests. Event agencies and DMCs in Belgium find out something is happening in Limburg. So they also start to know us. Hence the importance to engage in activities like those of Tourism Flanders,” explains Tamara Weide. Plenty of plans for the future. “There is a lot of development going on in Limburg. The ‘Thor Park’, the hotspot for technology, energy and innovation in the city of Genk on a 93 ha site, is going to open now. A unique congress location for 450 persons. That means that we will also start promoting it. We will certainly continue to grow.”

Limburg als nieuwe MICE bestemming

Het ‘Belgian Limburg Convention Bureau’ is voor de eerste keer aanwezig op IMEX. “Het belang om hier aanwezig te zijn is heel groot”, stelt Tamara Weide. “We zijn immers een nieuwe speler op de markt en onbekend maakt onbemind. Hier komt de hele MICE-industrie samen, dus hier krijg je de kans om te vertellen dat wij een nieuwe bestemming zijn binnen Vlaanderen en wat wij te bieden hebben.”

Ondanks een eerste deelname loopt het vlot. “Onze eerste deelname bevalt me goed. Het was een heel bewuste keuze om met IMEX mee te doen. Het aantal Duitse bezoekers is heel erg hoog. Limburg ligt bij wijze van spreken immers op een boogscheut van Düsseldorf en Keulen.”

Het Belgian Limburg Convention Bureau is ondertussen één jaar actief. “We hebben een website ontwikkeld met een tool om direct aanvragen te plaatsen bij Limburgse aanbieders. We hebben tevens al meegedaan aan de beurs IBTM, aan workshops, sales missions, enz. Dus we zijn echt onmiddellijk volle kracht aan de slag gegaan omdat je meteen ook het eerste jaar met hagel schiet om te kijken waarop we ons gaan focussen tijdens het tweede en derde jaar. Bijgevolg zijn we nu nog volop bezig met verschillende doelgroepen uit verschillende landen en het volgende jaar willen we dan kijken, waar we onze pijlen op richten.

Het is wel leuk om te zien dat je aanvragen krijgt en dat men ons langzamerhand begint te vinden. Evenementenbureaus en DMCs in België merken dat er wat gebeurt in Limburg. Dus die beginnen het ook te voelen. Dan zie je maar hoe belangrijk het is als je inhaakt op activiteiten zoals die van Toerisme Vlaanderen”, aldus Tamara Weide. Toekomstplannen zijn er trouwens genoeg. “Er wordt ontzettend veel ontwikkeld in Limburg. Het ‘Thor Park’, de hotspot voor technologie, energie en innovatie in de stad Genk op een site van 93 ha., gaat nu open. Een unieke congreslocatie voor 450 personen. Dat betekent dat we ook dat weer gaan promoten. We blijven groeien.”