Het laatste nieuws

T’is een kleine moeite om je afval in een vuilnisbak te droppen, hoewel de cijfers inzake zwerfvuil – 17500 ton zwerfvuil per jaar in Vlaanderen, 61 miljoen euro opruimkosten – dit niet meteen bevestigen. Vandaar dat OVAM in samenwerking met Fost Plus en lokale overheden half juli de zomercampagne ‘Indevuilbak’ lanceerde, die middels borden en affiches aangeeft hoe ver je nog van de volgende vuilnisbak verwijderd bent.

Fast Forward plaatste campagnemateriaal, van de hand van LDV United, aan tankstations – gericht naar automobilisten dus – en ging de twee laatste weekends van juli op pad met drie vierkoppige teams om tankende mensen te sensibiliseren in het kader van de zwerfvuilproblematiek. Als die een korte enquête ter zake invulden op een tablet, kregen zij als gadget een vuilniszakje om het afval in hun ‘stort-op-vier-wielen’ in te verzamelen. Zo werden 15 000 zakjes verdeeld over 50 stopplaatsen. En die zakjes verdwenen nadien,in de vuilbak!

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/nl-69090-11684-65010-event-agencies-evenementen-bureau-voor-bedrijfsevenementen–fast-forward-events.html