Het laatste nieuws

“IMEX actually takes place at the right time because here in Frankfurt we can demonstrate that our story just continues,” Nikita Bloes, Sales Executive at Van der Valk Hotel Brussels Airport explains, when she refers to the tragic events in Brussels on March 22. “Although we remain a top hotel, life in Brussels also goes on as usual, still as lively as ever before. It’s important for our customers to realize that.”

It goes without saying that the tragic events from last month are damaging many business opportunities in Brussels. “The cancellations were understandable, but we look positively towards the future. Brussels Airport luckily did a ‘reset’ and that’s obviously important for our hotel and all other businesses.”

In the wake of these tragic events, the Sales Executive worked proactively. “I made phone calls to many people. And the first reactions were perhaps a bit negative indeed. But reassuring our customers in a realistic way, I noticed that organizers are reconsidering Brussels as a destination again. After all, let us not forget that Brussels remains Brussels, the capital and heart of Europe.”

For Nikita Bloes nothing changes at Van der Valk. “We continue to be the ‘happy’ Dutch hotel chain, the four-star plus hotel with an eye for the small details and we will keep it that way. We will not focus on the negative events, this will benefit nobody”, ends the Sales Executive whose appointments agenda for IMEX will be busy.

View this customer also on Eventonline:
http://www.eventonline.be/en-69104-11690-54776-meeting-rooms-excellent-seminar-hotel-near-brussels-airport–van-der-valk-hotel-brussels-airport.html

“IMEX gaat door op het juiste moment”

“IMEX gaat eigenlijk door op het juiste moment omdat we hier kunnen aantonen dat ons verhaal gewoon verder gaat”, stelt Nikita Bloes, Sales Executive Van der Valk Hotel Brussels Airport, wanneer ze verwijst naar de tragische gebeurtenissen in Brussel op 22 maart jl.. “Niettegenstaande blijven we een tophotel en het leven in Brussel gaat ook gewoon door, nog even levendig als daarvoor. Belangrijk dat onze klanten dat weten.”

Dat deze gebeurtenissen schadelijk zijn voor zakendoen hoeft geen betoog. “De annuleringen waren begrijpelijk, maar we kijken positief naar de toekomst. Brussels Airport heeft zich herpakt en dat is mooi natuurlijk. Voor ons hotel is dat uiteraard belangrijk.”

In de nasleep van die events, ging de Sales Executive proactief tewerk.  “Ik heb heel veel mensen opgebeld. En de eerste reacties waren misschien wel wat negatief. Maar als je de klanten op een realistische manier geruststelt, merk ik dan weer dat organisatoren Brussel als bestemming toch wel opnieuw overwegen. We mogen immers niet vergeten, Brussel blijft Brussel, de hoofdstad en het hart van Europa.”

Voor Nikita Bloes verandert er niets bij Van der Valk. “Wij blijven die vrolijke Nederlandse hotelketen, dat viersterrenplus hotel met oog voor het kleine detail en wij houden dat zo. We gaan niet focussen op de negatieve gebeurtenissen, daar helpen we niemand mee”, alsnog de Sales Executive wiens afsprakenagenda voor IMEX goed gevuld is.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/nl-69088-11682-47661-meeting-rooms-exclusief-seminarie-hotel-aan-de-luchthaven-in-brussel–van-der-valk-hotel-brussels-airport.html