Het laatste nieuws

1000 m², dat wordt de totale oppervlakte van het nieuwe complex waarmee Hotel Serwir wordt uitgebreid. Midden november 2016 wordt het startschot gegeven voor de bouwwerken. De 26 state-of-the-art hotelkamers in het nieuwe bijgebouw zullen worden opgeleverd begin 2018.

Recent werd, in nauwe samenspraak met de stad Sint-Niklaas, de bouwvergunning afgeleverd. De werken gaan nog deze maand van start.

‘Toch zullen onze gasten op geen enkel moment hinder ondervinden van de werkzaamheden,’ benadrukt het management van Hotel Serwir.

Gast is koning 
Met deze capaciteitsuitbreiding biedt Hotel Serwir een antwoord op de vraag uit de markt naar het ontvangen van grotere groepen. Bovendien worden de luxekamers uitgerust met de meest moderne technieken. Hotelgasten zullen er kunnen genieten van airconditioning, satelliettelevisie en wifi. Wie aan zijn conditie wil werken, zal tevens gebruik kunnen maken van de moderne fitnessruimte.

Het spreekt voor zich dat duurzaamheid bij de bouw een essentiële factor is. Zo bijvoorbeeld zijn de nieuwe standaarden op vlak van groene energie en isolatie belangrijke leidraden bij deze realisatie.

Trefpunt in het Waasland
De uitbreiding met 26 kamers brengt het totale aantal kamers op 80 en bevestigt het vertrouwen dat Hotel Serwir heeft in de toekomst.

Een uitstekende bereikbaarheid, de centrale ligging op de driehoek Antwerpen – Brussel – Gent en de ruime, gratis parking behoren tot de onmiskenbare troeven die Hotel Serwir zijn gasten biedt. De hartelijke ontvangst, de verzorgde hotel- en businessfaciliteiten en de gevarieerde gastronomische keuken maken het plaatje compleet.

Door de jaren heen groeide Hotel Serwir uit tot een gevestigde waarde. Met deze uitbreiding wordt het meer dan ooit hét trefpunt voor privé- en zakenmensen in het Waasland’.

Hotel Serwir – Koningin Astridlaan 57 – B-9100 Sint-Niklaas – www.serwir.be

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/detail/verhuur-eventlocatie-in-sint-niklaas-hotel-serwir/

L’Hôtel Serwir augmente sa capacité avec 26 chambres supplémentaires

1000 m², c’est la superficie totale du nouveau complexe qui vient s’ajouter à l’Hôtel Serwir. Le coup d’envoi des travaux sera donné mi-novembre 2016. Les 26 chambres d’hôtel de standing de la nouvelle aile accueilleront les premiers visiteurs dès début 2018.

Le permis de bâtir a été délivré il y a peu, en étroite collaboration avec la ville de Sint-Niklaas. Les travaux débuteront ce mois-ci encore.

“Les résidents de l’hôtel ne subiront en aucun cas d’éventuels désagréments liés aux travaux”, insiste le management de l’Hôtel Serwir.

Le client est roi
Grâce à cette augmentation de capacité, l’Hôtel Serwir propose une solution à l’accueil de plus grands groupes, une réelle demande sur le marché. Nos chambres de luxe sont également dotées d’équipements à la pointe de la technologie. Les résidents de l’hôtel pourront profiter de l’air conditionné, de la télévision par satellite et du wi-fi. Celui qui veut se maintenir en forme pourra en outre utiliser la salle de fitness dernier cri.

Il va de soi que la durabilité est un facteur essentiel lors de la construction. Les nouveaux standards en matière d’énergie verte et d’isolation ont ainsi été les mots d’ordre de cette construction.

Point de rendez-vous dans le pays de Waes
L’extension de ces 26 chambres porte à 80 le nombre total de chambres et affirme la confiance que l’Hôtel Serwir a en l’avenir.

Une excellente accessibilité, une situation centrale dans le triangle Anvers – Bruxelles – Gand et un parking spacieux et gratuit constituent quelques-uns des avantages incontestables que l’Hôtel Serwir offre à ses hôtes. L’accueil chaleureux, les commodités business et horeca de premier choix et la cuisine gastronomique variée viennent compléter le tableau.

Au fil des ans, l’Hôtel Serwir est devenu une valeur sûre. Grâce à cette extension, l’hôtel est plus que jamais le point de rendez-vous du pays de Waes, tant pour les visiteurs que les hommes d’affaires.”

Hôtel Serwir – Koningin Astridlaan 57 – B-9100 Sint-Niklaas – www.serwir.be

Suivre cette clientèle aussi Eventonline:
http://www.eventonline.be/fr/detail/louer-lieu-de-l233v233nement-224-sint-niklaas-hotel-serwir/