Het laatste nieuws

Recently ‘Hotel Bloom’ in Brussels threw a party. Erik Wood, CEO of Eventonline, was present and had a little chat with General Manager Caroline Tjeerde. “We have indeed something to celebrate,” said the General Manager. “Our former meeting rooms downstairs were completely renovated and therefore we invited our customers and guests to come and see these great changes with their own eyes.” However, one can expect from Hotel Bloom to do things differently. “Our motto is ‘Stay away from the Ordinary’, hence not a boring reception with snacks and drinks, but we involved the whole hotel in this celebration,” explained Caroline Tjeerde. Indeed, thanks to this renovation, the hotel has become totally unified in the typical Bloom style whereas previously only the rooms and the lobby could be considered typical ‘Bloomy’. And this ‘Bloomy’ atmosphere refers to the 287 unique frescoes of as many young artists with which each room is decorated differently. “The -1 floor contrasted fiercely, and made you a little depressed,” the GM explained. “It was a big task to make this floor also ‘Bloomy’, but we finally succeeded, I think.”

When the renovations were started, the idea was not only to organize meetings in the former meeting rooms, but also use these newly renovated rooms for a wider range of activities. Thus a multifunctional usage. The result: no boring meeting rooms anymore, but rather an ‘Experience Floor’. “Here you can now hold workshops, organize parties or dinners, but you can have business meetings as well. All these activities in an environment that is inspiring, and which also reconnects with our motto ‘Stay away of the Ordinary ‘,” the GM added.

So, the -1-floor has been re-branded the ‘Experience Floor’ and really looks like a venue now. “It was also intended to create a space that when the great room is fully booked, there is still a room for coffee breaks. The ceiling has been heightened also, and it all looks much more spacious, although there is no direct incoming light. Customers, who previously used the first floor, now resolutely opt for the ‘Experience Floor’. I can imagine no better compliment,” said the GM. Mission accomplished.

To complete the festive opening, nine of the former fresco artists were invited to ‘their’ room to explain the fresco they painted in the past and to tell about their today’s artwork. On the first floor, the guests were also able to enjoy a Pop-up Expo of the Académie des Beaux Arts. The opening ceremony ended with a party at ‘SmoodS’, the concept restaurant of Hotel Bloom that can also be rented for other activities.

View this customer also on Eventonline:
http://www.eventonline.be/en/detail/unique-meeting-concept-hotel-bloom/

Onlangs ging er een feestje door in ‘Hotel Bloom’ te Brussel. Erik Wood, CEO van Eventonline, tekende present en had een verhelderend gesprek met General Manager Caroline Tjeerde. “We hebben inderdaad iets te vieren”, aldus de General Manager. “Onze voormalige vergaderzalen beneden werden volledig gerenoveerd en daarom hebben we onze klanten en gasten uitgenodigd om dat met hun eigen ogen te komen bekijken.” Echter, Hotel Bloom zou Hotel Bloom niet zijn om zo’n happening anders aan te pakken. “Ons credo is ‘Stay away from the Ordinary’, vandaar dus geen saaie receptie met hapje en drankje, maar we betrekken het hele hotel erbij”, stelt Caroline Tjeerde. Inderdaad, na deze renovatie is het hotel één geheel geworden. Vroeger waren de kamers en de lobby ‘Bloomy’. En die Bloomy-sfeer verwijst naar de 287 unieke fresco’s van evenveel jonge kunstenaars waarmee elke kamer verschillend is versierd. “De -1-verdieping contrasteerde daar fel mee en maakte je een beetje depri”, legt de GM uit. “Het was een grote opdracht om daar iets ‘Bloomy’ van te maken, maar we zijn daar wel in geslaagd vind ik.”

Bij de renovaties werd vertrokken van het idee om de huidige vergaderruimten niet louter voor vergaderingen in te richten, maar ook voor een brede waaier van activiteiten. Multifunctioneel dus. Resultaat: geen saaie vergaderzalen, maar eerder een ‘Experience Floor’. “Je kan daar nu workshops houden, feestjes of diners organiseren, maar je kan er ook vergaderen. Dit alles in een omgeving die inspirerend werkt, en die ook weer aansluit bij ons credo ‘Stay away of the Ordinary’,” aldus de GM.

De -1-verdieping heet nu dus ‘Experience Floor’ en ziet er na de renovatie trouwens echt uit als een venue. “Het was ook de bedoeling om een ruimte te creëren dat wanneer de grote zaal volledig geboekt is daarachter nog een ruimte is voor koffiebreaks. Ook het plafond is verhoogd en het oogt allemaal veel ruimer, hoewel er geen rechtstreeks daglicht is. Klanten die voorheen de eerste verdieping gebruikten, kiezen nu resoluut voor de ‘Experience Floor’. Ik kan mij geen beter compliment indenken”, aldus de GM. Missie volbracht dus.

Om de feestelijke opening compleet te maken, werden er negen van de voormalige fresco-kunstenaars terug uitgenodigd om in ‘hun’ kamer uitleg te geven over ‘hun’ fresco van toen en ook over het werk waarmee ze nu bezig zijn. Op de eerste verdieping konden de genodigden bovendien nog genieten van een Pop-up Expo van de Académie des Beaux Arts. De feestelijke opening werd afgesloten met een feestje in ‘SmoodS’, het conceptrestaurant van het hotel dat ook steeds kan worden afgehuurd.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/detail/uniek-vergadering-concept-hotel-bloom/