Het laatste nieuws

In 2009 werden Ivo De Beer en Tom Le Clef concessionarissen van het ‘Felix Pakhuis’. De twee vennoten leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd op de toenmalige UFSIA. “We gaan dus ‘way back’ en vertrouwen elkaar dan ook door dik en dun”, stelt Tom Le Clef. “We hebben als praeses en vice-praeses het praesidium van de studentenclub geleid, en ikzelf ben jarenlang ook DJ geweest. Zorgen voor events en entertainment is ons dus niet vreemd en blijven we tot op de dag van vandaag doen, zij het onder een andere vorm. We staan nu achter de schermen en zorgen ervoor dat onze gasten zich welkom voelen, lekker kunnen eten, goed kunnen feesten en zichzelf kunnen zijn. Daar halen wij onze voldoening uit.”

De concessie van het Felix Pakhuis – die hen in 2009 werd toegekend – werd bekomen voor een periode van 27 jaar. “Dat is inderdaad een lange termijn”, geeft Tom Le Clef toe. “Ons businessplan en mission statement bestaat erin dat we de wereld gelukkiger willen maken door historische panden op een laagdrempelige wijze om te vormen tot socio-culturele hotspots. Een duidelijke aanpak die resulteert in meerwaarde voor stad Antwerpen. Ik ben er vast van overtuigd dat deze visie ertoe heeft bijgedragen dat we de concessie hebben gewonnen. ‘Gelukkig maken’ klinkt misschien een beetje wollig, maar we geloven er wel in. We ‘geven’ op één of andere manier, maar we krijgen ook terug. Dat is inderdaad een vorm van idealisme, maar als ondernemer moet je toch ergens ook idealist en misschien zelfs wat naïef zijn. Om de risico’s te nemen bijvoorbeeld, want geef toe, als je alles vooraf begint door te denken, dan begin je er niet aan.”

Het dynamische duo De Beer & Le Clef opereert vanuit het ‘Felix Pakhuis’ en de ‘Bourla Schouwburg’. “We genieten voor het majestueuze Felix Pakhuis van betaalbare huurvoorwaarden en in ruil investeren we een deel van onze winst in culturele programmatie. Het is redelijk uniek, dat wij een stuk van onze winst gebruiken om cultuur te promoten. Voor die culturele activiteiten vragen we dan ook geen subsidies, en dat is dan een beetje de win-win met de overheid.”

Sinds de ‘Bourla Schouwburg’ – toch wel een cultuurtempel van Antwerpen – ook in hun portefeuille zit, wensen De Beer & Le Clef de meer culturele activiteiten van het ‘Felix Pakhuis’ naar de ‘Bourla’ te verschuiven. “Tot nu toe hebben we in het Pakhuis een podium geboden aan singersong writers, jazz, dans en opera. We hebben een kinderprogramma ‘de kleine Felix’ gekend en verzorgen tot op vandaag nog steeds kortfilmavonden. Dat zijn activiteiten die we geleidelijk aan naar de ‘Bourla’ willen verhuizen”, legt Tom Le Clef uit. “De nieuwe focus op het ‘Felix Pakhuis’ zal nog meer dan vroeger voeding worden. Immers, zoals de naam het zegt, het was een pakhuis, hier werden etenswaren (hop, chocolade, kaas, citrusvruchten, enz.) opgeslagen. De boten kwamen aan in de haven en vooraleer de etenswaren de stad in mochten, werden ze hier gecontroleerd op ziektekiemen e.d. Voeding zit verweven in de ziel van dit gebouw en alles wat we hier doen moet daarnaar verwijzen, net zoals cultuur in de genen zit van de ‘Bourla’ en het dus logisch is dat we cultuur naar daar onderbrengen.”

Niet onbelangrijk: ‘Felix’ is Latijn voor ‘geluk’. “We zitten bijgevolg in het huis van geluk”, meent Tom Le Clef. “Je kan het niet beter getroffen hebben om bijvoorbeeld trouwkoppels gelukkig te maken. Je kunt niet beter dan de start van een gelukkig en lang leven aanvatten. Dat klinkt wat melig, maar het is wel een verhaal dat we telkens opnieuw naar onze medewerkers brengen. Ikzelf kom uit de Human Resources. Ik werkte bij SD Worx als sales & marketing manager en adviseerde klanten over hun personeelsbeleid: hoe omgaan met uw personeel, hoe mensen rekruteren, verlonen & belonen, enz. Welnu, die visie hebben wij in onze horecazaken ook geïmplementeerd en als ik kijk naar de reactie van onze mensen is dat redelijk vernieuwend.”

In de horecazaken van De Beer & Le Clef  heerst bijgevolg een enorme cultuur van betrokkenheid. “Uiteraard vinden wij het fijn dat onze mensen zich hier gelukkig voelen. Dat is de essentie, want als ons personeel niet gelukkig is, kunnen zij dat niet overbrengen naar onze gasten. Wat personeelsbeleid betreft, zijn we geslaagd vermoed ik want we kennen hier haast geen verloop. Onze mensen werken graag voor ons. Wij beschouwen ons dan ook als een ‘familiebedrijf’ en dat straalt ook positief af op onze gasten want ze voelen dat er een sterk samenhorigheidsgevoel is bij onze werknemers die voor elkaar opkomen.

Horeca kent kleine marges. En dat betekent hard werken om aan het einde van de rit iets over te houden.” Het dynamische duo hamert daarom heel hard op productiviteit. “We hebben een ‘balanced scorecard’ ingevoerd. De verantwoordelijke geeft ons op het einde van de dag een kleurcode door die overeenstemt met de te behalen productiviteit. Bij ons moet er 70 € per uur gedraaid worden. Als er op het einde van de dag door keuken en zaal 100 uren gewerkt zijn, dan moet er 7.000 € in de kassa zitten. Als dat zo is, krijgen we de code groen, als het in de marge zit oranje, alles eronder kleurt rood. Op die manier wordt de jaarkalender ingekleurd en door dit te visualiseren, motiveren we ons personeel. Voor elke groene dag steken we een percentage in een spaarpot, de zogenaamde ‘pretpot’ die één keer per jaar open gaat en waar we dan met het team iets mee doen, een teambuildingactiviteit bijvoorbeeld die er dan voor zorgt dat de neuzen in de goede richting blijven staan.”

Het personeel wordt tevens bij alle projecten betrokken. “Wij zijn nu bezig met Felix 2.0 vorm te geven en hebben met ieder lid van ons personeel afzonderlijk een afspraak om hun passie en visie te kennen en hun ideale rol te kunnen bepalen. Die betrokkenheid vinden wij essentieel in onze werking”, aldus Tom Le Clef.

De zaakvoerder ziet de toekomst best rooskleuring. “2017 is al goed gevuld, de mensen vinden de weg naar ons. Ik denk dat wij ook in een goed tussensegment zitten. Voor events van 50-200 met seating of 500 voor recepties zijn we met het Pakhuis een ideale locatie. Al zeven jaar lang hebben we nog niet actief moeten prospecteren, da’s een luxe! Dat gaat allicht niet blijven duren, maar ik heb geen schrik voor minder events. Het budget per event daalt misschien wel, maar de frequentie stijgt”, aldus Tom Le Clef nog.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/detail/vergaderzalen-regio-mas-felixpakhuis/