Het laatste nieuws

Brecht Putman is the Meeting & Incentive Manager for Tourism Flanders in New York. Already four years now, he considers the Big Apple as his home base to promote Flanders in the US as a congress destination. His main focus over these past four years has always been partnerships. “For four years now, I work closely together with different partners including London & Partners who are also based in New York. Together, we select clients who demonstrate potential and interest in Flanders, but also, of course, London. This way we bring interested customers to London and Flanders, and finally to the trade fair. So, firstly we went to London with the group for two to three days and then to Flanders to continue afterwards travelling to IMEX here in Frankfurt. Originally, we had planned to visit Brussels and Antwerp. However, we had to cancel Brussels because there were some concerns within the group due to the negative reports in the US media regarding the tragic events of last March”, Brecht Putman explains. As a result, the focus was completely shifted to Antwerp. “Antwerp was an excellent alternative though. There is indeed much happening in Antwerp this year, with the opening of the new convention center in the autumn, the Red Star Line Museum, which has been open for two years now, the new express train connection with Brussels Airport, the Diamond Experience … In short, Antwerp’s hot, hot, hot!”, says Brecht Putman. “Moreover, Antwerp also has an interesting new MICE product with ‘The Diamond Experience’. This experience makes it possible for people to discover the diamond industry, in the very same heart of the industry itself through experienced professionals. In addition, the session closes with a ‘diamond cocktail on the roof’, which also includes the give-away of a real Antwerp diamond. The event organizers we brought along were enchanted by the experience and some of them also have expressed an immediate interest in Antwerp”, Brecht explained. Antwerp is already well known for medical and pharma meetings mainly by the presence of the port, the university and the petrochemical industry in Antwerp, “but with such fams we succeed to show versatility, diversity, as well as incentive and association potential by proposing the city to the right target audience. Gladly, after our visit, I noticed that now they are convinced of Antwerp and its attraction as an international city. That’s all very positive”, Brecht concludes.

In Frankfurt, the Americans had a full program as well. Tuesday, the VISITFLANDERS booth was completely dominated by the US customers. The US market is in 5th place after Belgium’s neighboring countries, and of all US visitors who come to Flanders and Brussels, 50% represents business. While attending a ‘Love for Flanders-lunch’, specialized US meeting media and American meeting planners expressed their support and friendship for their favored destination in the heart of Europe. “We took this opportunity to put our Flemish and Belgian cuisine in the spotlight,” said Brecht

Tuesday night Brecht Putman had a major networking opportunity during the ‘Association Dinner’. Indeed, associations are becoming the focus for the MICE industry in Flanders, promoting Flemish cities as host cities for their meetings. “26 association planners, mainly from DC but also from NY, LA and Chicago enjoyed a lively and interactive evening ‘Flanders-style’ in Frankfurt. The renowned five-star Steigenberger Hof was our partner to immediately have a link with Brussels (Steigenberger Wiltchers) as well.”

The evening was a success. “We understand that Flanders is not a well-known destination to the association planners. They know Brussels and Belgium. ‘The Battle of the Tables’, an iPad game to improve their knowledge of Flanders, was a perfect way to introduce Antwerp, Bruges, Ghent, Leuven and Mechelen to the participants. We really got the opportunity to highlight the meeting potential of these cities”, Brecht further explains. The participants have returned to their hotel after a pleasant evening with a goodie bag and Flanders Magazine, while Belgian beer and chocolate was also promoted during the evening, as well as a video about the ‘Flemish Masters’. “Among those present, we had representatives of associations who have already been in Flanders, but also some who had never taken into consideration Flanders as a meeting destination and who now might return to organize a meeting”, says Brecht.

The networking proved interesting for the representative of Tourism Flanders. “Many contacts are based in Washington DC, that’s an important MICE hub for America. DC is after all the city with the largest number of association HQs. Moreover, it is a market that is difficult to penetrate. I am very pleased with the numerous delegates present. More than twenty association executives with whom I am now in touch.” His colleague Evelyne Bardyn of VISITFLANDERS was also present to witness a great evening of networking. “We hope to welcome participants from this group back in Flanders when they organize a meeting in one of our cities”, a satisfied Brecht Putman ended.

Focus op Associaties

Brecht Putman is de Meeting & Incentive Manager voor Toerisme Vlaanderen in New York. Reeds vier jaar is de Big Apple zijn uitvalsbasis om Vlaanderen als congresbestemming in de US te promoten. Zijn belangrijkste focus de afgelopen vier jaar zijn steeds de partnerships geweest. “Sinds vier jaar werk ik nauw samen met verschillende partners waaronder London & Partners die ook in New York zijn gevestigd. Samen selecteren we een aantal klanten die potentieel en interesse tonen voor Vlaanderen, maar ook Londen uiteraard. Op die manier laten we geïnteresseerde klanten kennismaken met Londen en Vlaanderen om dan te eindigen op de vakbeurs. Zo zijn we met de groep eerst voor zo’n twee à drie dagen naar Londen geweest en daarna naar Vlaanderen om dan verder te reizen naar de IMEX hier in Frankfurt. Oorspronkelijk hadden we Brussel en Antwerpen gepland, maar Brussel hebben we echter moet annuleren omdat er door de negatieve berichtgeving in de Amerikaanse media bedenkingen waren binnen de groep gezien de tragische gebeurtenissen afgelopen maart”, aldus Brecht Putman. Hierdoor werd de focus volledig verplaatst naar Antwerpen. “Antwerpen bleek een uitstekend alternatief. Er staat immers heel wat te gebeuren in Antwerpen dit jaar, met de opening van het nieuwe congrescentrum in het najaar, het Red Starline Museum dat reeds twee jaar open is, de nieuwe rechtstreekse express verbinding per trein met Brussels Airport, de Diamond Experience … Kortom, Antwerp is hot, hot, hot!”, stelt Brecht Putman. “Antwerpen heeft trouwens dit nieuwe MICE-product, ‘The Diamond Experience’, waarbij mensen in het eigenste hart van de diamantindustrie zelf deze sector kunnen ontdekken via professionals. Bovendien wordt afgesloten met een ‘diamant cocktail on the roof’ waarbij ook een echte Antwerpse diamant wordt weggegeven. Da’s heel goed in de smaak gevallen en een aantal event organisers hebben tevens onmiddellijk interesse getoond in Antwerpen”, aldus Brecht. Antwerpen is reeds erg gekend voor medische en farma meetings, vooral door aanwezigheid van haven, de universiteit en de petrochemische industrie in het Antwerpse, “maar met dergelijke fams slagen we erin de veelzijdigheid, diversiteit, het incentive en association potentieel van de stad voor te stellen aan het juiste doelpubliek. Ik merk na ons bezoek dat de Amerikanen overtuigd zijn van Antwerpen, van de kracht van de stad. Da’s dus heel positief”, vindt Brecht.

Ook in Frankfurt hadden de Amerikanen een gevuld programma. Dinsdag stond de VISITFLANDERS stand helemaal in het teken van de Amerikaanse klant. De Amerikaanse markt staat na de buurlanden op de 5de plaats, en van alle Amerikaanse bezoekers die naar Vlaanderen en Brussel komen, vertegenwoordigt 50% business. Met een ‘Love for Flanders-lunch’ kwamen een 10-tal gespecialiseerde Amerikaanse meeting media en planners hun steun en vriendschap betuigen voor hun geliefkoosde bestemming in het hart van Europa. “We grepen deze kans dan ook om onze Vlaamse en Belgische keuken in de kijker te plaatsen”, aldus Brecht

Ook dinsdagavond kende Brecht Putman een belangrijk netwerkmoment tijdens de ‘Association Dinner’. Immers, associaties worden de focus voor de MICE-industrie in Vlaanderen. Er wordt getracht om zoveel mogelijk associatiemeetings te laten plaatsvinden in de Vlaamse steden. “26 association planners, voornamelijk uit DC, maar ook NY, LA en Chicago genoten van een gezellige en interactieve avond ‘Flanders-style’ in Frankfurt. Het gerenommeerde 5-sterrenhotel Steigenberger Hof was onze partner waarmee ook meteen de link met Brussel (Steigenberger Wiltchers’) was gelegd.”

De avond is trouwens schitterend verlopen. “We weten dat Vlaanderen niet zo bekend is bij de association planners. De namen die klinken zijn Brussels & Belgium. ‘The Battle of the Tables’, een iPad-spel om Vlaanderen beter te leren kennen, was een perfecte invalshoek om de deelnemers Antwerpen, Brugge, Leuven, Mechelen en Gent op een andere manier te leren kennen. We kregen echt de mogelijkheid om het meeting potentieel van deze steden te benadrukken”, legt Brecht verder uit. De deelnemers zijn na een gezellige avond naar hun hotel teruggekeerd met een goodie bag en Flanders Magazine, en tijdens de avond werd Belgisch bier en chocolade gepromoot, alsook de video ‘Flemish Masters’. “Onder de aanwezigen hadden we associaties die wel reeds in Vlaanderen zijn geweest, maar ook enkelen die nog nooit Vlaanderen in overweging hadden genomen en die nu wel eens zouden durven terugkeren om een meeting te organiseren”, stelt Brecht.

Ook de netwerking bleek interessant voor de vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen. “Veel contacten hebben hun uitvalsbasis in Washington DC, da’s een belangrijke MICE hub voor Amerika. DC is immers de stad met het grootste aantal association HQs. Bovendien is het een markt die moeilijk te doorgronden blijkt. Ik ben dus heel verheugd met de talrijke aanwezigheid. Meer dan 20 association executives waarmee ik nu rechtstreeks in contact sta.” Collega Evelyne Bardyn van VISITFLANDERS was tevens aanwezig en ook zij beaamt dat het een topavond was. “We hopen deze groep op andere edities te kunnen verwelkomen, ofwel op een fam trip en misschien zien we deelnemers uit deze groep wel een meeting organiseren in één van onze steden”, aldus een tevreden Brecht Putman.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/nl-117171-11734-48792-conventiebureaus-congresbureau-vlaanderen–toerisme-vlaanderen–meet-in-flanders.html