Het laatste nieuws

De eerste en succesvolle editie van “Event Street” krijgt navolging op maandag 26 juni 2017 en wel opnieuw in Brussel. Event Street is een initiatief dat de creativiteit van de eventsector in de spotlights zet: de grootste eventagentschappen geven er een staaltje van hun vakmanschap weg; elk in één van de cafés van de Sint-Gorikswijk.
Event Street is een initiatief van het Expert Center Event Marketing van ACC Belgium, die de belangrijkste Belgische (event)agentschappen verenigt. De missie van de vereniging: het vakmanschap en de vakmensen van de marketingcommunicatie ondersteunen en promoten bij hun (toekomstige) werknemers, adverteerders, overheden, pers en publiek.
 

DIE AVOND IN EEN BAR
Professionals uit de communicatiesector, adverteerders, vertegenwoordigers, journalisten, (event)marketingstudenten, nieuwsgierigen of mensen die zin hebben in een leuke avond,… iedereen heten we welkom!
Wat we die avond willen doen, is de toegevoegde waarde aantonen die de Belgische communicatiebureaus kunnen leveren. Event Street is de gelegenheid bij uitstek om de voornaamste spelers uit de sector op een ongedwongen manier samen te brengen in het hartje van een stad die ons dierbaar is.
Allerlei vrolijke animaties zullen de straten van het Brusselse centrum doen oplichten: concerten, allerhande animaties, DJ-sets en overal gratis drank zorgen voor een aanstekelijke ambiance.
Kom dus op maandag 26 juni vanaf 17 uur naar het Sint-Goriksplein en beleef een uitzonderlijke avond.
Het officiële startsein van Event Street wordt gegeven om 17u30 tijdens een persmoment in de Sint-Gorikshallen. 

DE DEELNEMENDE AGENTSCHAPPEN
CityCubes, D-Side, DDMC, FFWD, Meet Marcel, New Balls Please, Sylvester Events, The Oval Office, VO Communication en Way2events

SPREAD THE WORD
Meer info over dit niet te missen event, en om het verder te vertellen:
Surf naar: www.eventstreet.be
Like onze pagina op Facebook 
Deel dit event op Facebook
Met de steun van de Stad Brussel en de actieve deelname van Eventplanner.be, Eventonline.beMICE Magazine, Experience Magazine, Eventnews.be

Heel erg bedankt ook aan onze sponsors:
JC Decaux, GUIDOOH, Sense audio visual, Suburban en Krekels

MEER INFORMATIE? CONTACTEER:
Stéphanie Vazquez
stephanie.vazquez@accbelgium.be
+32 2 761 19 99

Préparez-vous pour la deuxième édition de Event Street. 

Après le grand succès rencontré par la première édition de « Event Street », la deuxième édition suivra à nouveau à Bruxelles le lundi 26 juin 2017. Event Street est une initiative pour faire découvrir la créativité du secteur de l’événementiel : les plus grandes agences événementielles expriment leur créativité le temps d’une nuit au sein d’un des cafés du quartier « Saint-Géry »  
Event Street est une initiative de l’Expert Center Event Marketing de ACC Belgium regroupant les plus importantes agences en communication (événementielle) belges. La mission de cette association : promouvoir et défendre le métier et les professionnels de la communication marketing auprès de ses (futurs) employés, des annonceurs, des autorités, de la presse et du public.

CETTE SOIREE DANS UN BAR
Professionnels de la communication, annonceurs, mandataires publics, journalistes, étudiants en marketing ou simple curieux désireux de découvrir ou simplement de faire la fête… Tout le monde est le bienvenu !
Notre but lors de cette soirée, est de mettre en évidence la valeur ajoutée des agences de communication belges. Event Street est l’occasion de rassembler le secteur en toute convivialité au cœur d’une ville qui nous est chère.
Des animations diverses toutes plus festives égaieront le cœur du centre de Bruxelles : concerts, toutes sortes d’animations, DJ-sets et des boissons gratuites seront là pour faire assurer une ambiance de feu.
Venez nous rejoindre le lundi 26 juin, dès 17 heures à la place Saint-Géry, pour une soirée exceptionnelle.
Le lancement officiel d’Event Street sera donné à 17h30 lors d’un point Presse dans les Halles Saint-Géry.

LES AGENCES PARTICIPANTES: 
CityCubes, D-Side, DDMC, FFWD, Meet Marcel, New Balls Please, Sylvester Events, The Oval Office, VO Communication et Way2events 

SPREAD THE WORD
Plus d’infos et faire passer le mot de cet événement incontournable :
Surfez sur : www.eventstreet.be
Likez notre page Facebook 
Partagez notre événement Facebook
Avec le soutien de la Ville de Bruxelles et la participation active de Eventplanner.beEventonline.be/ MICE Magazine, Experience Magazine et Eventnews.be.

Un grand merci à nos sponsors:
JC Decaux, GUIDOOH, Sense audio visual, Suburban en Krekels 

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ : 
Stéphanie Vazquez
stephanie.vazquez@accbelgium.be
+32 2 761 19 99