Het laatste nieuws

“Event Masters was founded more than 20 years ago as an Event Organizer, but started with DMC (inbound) and Incentive (outbound) activities in 2009”, Managing Director Bert Knuts explains. “Therefore we called upon Olivier Meyskens and Peter Van Avermaet, both pioneers in this sector.”

The DMC activities continued growing when Event Masters became the only Belgian member of Euromic, the famous consortium of 43 DMCs worldwide, but with the restriction of only one DMC per destination.

“Via Euromic we now receive daily requests for business activities in Belgium and Flanders. Brussels is the most popular destination, followed by Bruges. The most recent merger with ‘Borealis’ and, as a result, the creation of ‘Event Masters Bruges’ is actually a logical consequence of the fact that after Brussels, Bruges is the most requested destination by our foreign customers”, Bert Knuts adds.

Ghent is also quite popular, followed by Antwerp, while recently, also Mechelen is conducting huge efforts to bring more MICE activity to the city.

Event Masters increasingly focuses on the promotion abroad of Flanders as a destination through fam trips, participation in fairs like the IMEX, roadshows and workshops independently or together with ‘Visit Flanders’ and/or ‘Euromic’.

“Obviously, we want to be successful internationally and bring much more business to Flanders. We believe that through our strong experience as an event organizer, with our departments ‘Teambuilding’ and ‘Tailormade Events’ we can be a new, interesting player in the DMC industry. Creativity and quality are always at the top. We therefore not only provide the classic DMC products, but are always on the lookout for a more creative approach for a visit to our destination”, the Managing Director says.

“It is now more than ever a necessity to put our destination back on the map in a better and very extensive promotion together with the private sector and all those involved in tourism and the official bodies such as ‘Visit Brussels’, but certainly also ‘Visit Flanders’. An exhibition such as IMEX that brings together hosted buyers and trade press from all over the world, is an ideal occasion to brush up our image here in Frankfurt as a destination and also to convince potential customers that we remain a beautiful and safe destination,” Bert Knuts ends.

View this customer also on Eventonline:
http://www.eventonline.be/en-69106-11692-55039-event-agencies-make-sure-youve-got-the-formula-right–event-masters.html

Event Masters, enige Belgische lid van Euromic

“Event Masters bestaat reeds meer dan 20 jaar als Event Organizer, maar met DMC (inbound) en Incentive (outbound) werd een zevental jaar geleden begonnen”, legt Managing Director Bert Knuts uit. “Olivier Meyskens en Peter Van Avermaet, beiden pioniers in deze sector werden hiervoor toen aangetrokken.”

De DMC activiteiten kwamen echt in een stroomversnelling toen Event Masters het enige Belgische lid werd van Euromic, het bekende consortium van 41 DMC’s  wereldwijd, maar slechts 1 DMC per bestemming.

“Mede door Euromic krijgen wij nu dagelijks aanvragen voor business naar België en Vlaanderen. Brussel scoort daarbij het hoogst gevolgd door Brugge. De zeer recente fusie met ‘Borealis’ en als gevolg daarvan de oprichting van ‘Event Masters Brugge’ is eigenlijk een logisch gevolg van het feit dat na Brussel, Brugge het meest gevraagd wordt door onze buitenlandse klanten”, aldus Bert Knuts.

Gent scoort ook goed gevolgd door Antwerpen, terwijl Mechelen recent zeer grote inspanningen doet om de MICE business naar hun stad te halen.

Event Masters houdt zich ook steeds actief bezig met de promotie van Vlaanderen als bestemming in het buitenland d.m.v. fam trips, deelname aan beurzen als deze, roadshows en workshops al dan niet samen met Visit flanders en/of Euromic.

“Vanzelfsprekend willen wij internationaal doorbreken en veel meer business naar Vlaanderen halen. Wij menen dat we door onze sterke ervaring als eventorganiser, met onze afdelingen ‘Teambuilding’ en ‘Tailormade Events’, een nieuwe wind in de DMC-wereld kunnen zijn. Creativiteit en kwaliteit staan steevast bovenaan. Wij bieden dus niet alleen de klassieke DMC-producten aan, maar zoeken telkens naar een iets creatievere kijk op een bezoek aan onze bestemming”, stelt Bert.

“Het is nu meer dan ooit nodig om onze bestemming terug op de kaart te zetten in een betere en zeer doorgedreven promotie met de privé-sector en iedereen die bij toerisme betrokken is en de officiële instanties zoals Visit Brussels, maar ook en zeer zeker Visit Flanders. Een beurs zoals IMEX brengt hosted buyers en vakpers bij elkaar van over de ganse wereld, ideaal moment om hier in Frankfurt ons blazoen als bestemming terug op te poetsen en de potentiële klanten ervan te overtuigen dat we een prachtige en veilige bestemming blijven”, aldus nog Bert Knuts.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/nl-69090-11684-48009-event-agencies-evenementbureau-mechelen–event-masters.html