Het laatste nieuws

Meer duurzaamheid in de evenementensector is zowel een uitdaging als een kans. Het vraagt natuurlijk wel wat investeringen en een heroverweging van zaken die je misschien al jaren op een bepaalde manier deed maar het heeft wel een positieve impact op zowel korte als lange termijn. Bij Domein De Vesten hechten we veel belang aan duurzaamheid en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu en duurzamere toekomst nemen we tal van initiatieven in onze dagelijkse werking.

· Zonnepanelen voor duurzame energie

De 200 zonnepanelen op het dak van onze gebouwen stellen ons in staat een groot deel van onze energiebehoefte zelf op te wekken.

· LED-verlichting

Onze gebouwen zijn uitgerust met energiezuinige LED-verlichting wat zorgt voor een lager elektriciteitsverbruik.

· Seizoensgebonden

Onze culinaire ervaringen worden gekleurd door de seizoenen. We proberen zoveel mogelijk te werken met seizoensgebonden producten die we kopen bij lokale handelaars. We passen ons menu aan naar de beschikbaarheid van lokale producten en zijn daardoor minder afhankelijk van geïmporteerde voedingsmiddelen. Op die manier verminderen we onze ecologische voetafdruk en ondersteunen we lokale landbouwers.

· Tickets, offertes en facturen via e-mail

Om ons papierverbruik te verminderen, verzenden we de meeste documenten standaard per mail. Het bespaart ons niet alleen papier, tijd en geld maar zorgt bovendien voor een snellere en efficiëntere communicatie tussen onze klanten en ons personeel.

· Capaciteit zalen

We kiezen de geschikte zaal in functie van het aantal deelnemers. Een te grote of te kleine locatie brengt, naast andere evidente ongemakken, ook onnodige energiekosten met zich mee.

·  Waterbesparing

We proberen ons waterverbruik tot een minimum te beperken door bijvoorbeeld in onze keuken eerder te kiezen voor het stomen dan het koken van voedsel. Daarnaast hebben we ook een grote regenput waarin het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt wordt voor verschillende doeleinden.

· Afvalplan

Een afvalplan zorgt ervoor dat we ons afval beter kunnen beheren door het enerzijds te verminderen maar ook te sorteren. We hebben aparte containers voor PMD, GFT, frituurvet, papier en karton en restafval maar ook onze etensresten worden apart opgehaald zodat ze in vergistingscentrales omgezet kunnen worden in elektriciteit. Op die manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van restproducten.

Vergaderlocatie in de Kempen – Domein De Vesten