BESA – Groepering evenementen leveranciers
De evenementensector heeft de afgelopen tien jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Toch is dit groei- en professionaliseringsproces nog niet voltooid. Vaak stoten bedrijven op problemen, waar ze alleen geen antwoord op vinden. Nieuwe wetgeving opgelegd door Europa, een gebrekkig opleidingskader, een onduidelijke of onaangepaste sociale reglementering, het ontbreken van normeringen en quality labels… het zijn maar enkele van de hindernissen waarmee de event toeleveranciers dagelijks geconfronteerd worden en die een verdere professionalisering bemoeilijken. Enkele belangrijke event toeleveranciers erkenden dit probleem, en sloegen de handen in mekaar voor de oprichting van een broodnodige overkoepelende organisatie: the Belgian Event Suppliers Association (BESA).