Het laatste nieuws

Hotello’s define what success means

The fourth edition of the HotelloTOP Belgium Year Event took place on Tuesday March 28th during VENUEZ17 in Antwerp. This event is an initiative of HotelloTOP, the networking platform for alumni of international Hotel Management schools and hospitality professionals, in collaboration with the well-respected Hotel Management schools University College VIVES Bruges, AP University College Antwerp and Erasmus University College Brussels. The HotelloTOP Belgium Year Event was linked to the theme ‘Destination Success 2.1’. The programme consisted of visit to VENUEZ17, a walking lunch, congress and networking drink. It was a successful edition with more than 200 visitors.

‘Destination Success 2.1’
2017 is a year of positivity and growth and that is why HotelloTOP focused on the theme ‘Destination Success 2.1’. Some questions were asked prior to the HotelloTOP Belgium Year Event; what motivates you and how can you use these factors? How do you determine if you reached your goals? What is your flight (plan) to success? Success is not a fixed fact anymore; it moves with the individual’s phase of life. HotelloTOP investigated and showed how you can find your motivational factors, what generates the most value and how you can use opportunities and define success. The congress was held in English for the first time, because of the international character of the industry, and was moderated by Virginie Claes (Miss Belgium 2006).

Inspiration
HotelloTOP believes in ‘likeminded people sharing the stage’ en that is why icons from the industry were asked to inspire the visitors. And that is why Alain Coumont entered the stage. Alain is the founder of the well-known concept Le Pain Quotidien. Currently he is active in the role of Chief Creative Officer and as driving force behind the company formula. The focus of his presentation was the passion that leaded him towards success. Besides that, Serge Haelterman, the Art Director of Creneau International, shared a Keynote presentation. Serge shared his vision on design in the hospitality industry and showed how we can keep up with the trends in this fast changing world. “Dig deep remember why fly high”.

Furthermore, Erik Wood shared his passion, Eventonline via a TOP Talk. A TOP Talk is a short and interactive presentation format. Erik had to change a lot of challenges, being the founder of the biggest MICE platform in Belgium. He showed that perseverance is needed to reach your goals: “A dream is just a wish without a plan”. HotelloTOP is sure that the definition of success will change in the upcoming years. Therefore, 4 students of the Belgian Hotel Management schools shared a TOP Talk focusing on their interpretation of success and how they see the industry’s future. The student’s ‘flight plan’ showed that the ‘future leaders’ are on their way to reach the TOP.

‘Destination Success 2.1’: Succesvolle 4e editie HotelloTOP België Year Event
Hotello’s definiëren wat succes voor hen betekent

Op dinsdag 28 maart vond de 4e editie van het HotelloTOP België Year Event plaats tijdens VENUEZ17 in Antwerpen. Dit evenement is een initiatief van HotelloTOP, het netwerkplatform voor alumni van internationale Hotel Management scholen en hospitality professionals, in samenwerking met de gerenommeerde Hotel Management Scholen Katholieke Hogeschool VIVES Brugge, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Erasmushogeschool Brussel. Het HotelloTOP België Year Event 2017 stond in het teken van ‘Destination Success 2.1’. Het programma bestond uit een beursbezoek aan VENUEZ17, een lunch, congres en afsluitende netwerkborrel. Het programma werd druk bezocht en met ruim 200 bezoekers mag deze editie wederom succesvol worden genoemd.

‘Destination Success 2.1’
Het jaar 2017 is er een van positiviteit en groei en daarom richtte HotelloTOP zich op het thema ‘Destination Success 2.1’. Voorafgaand aan het HotelloTOP België Year Event 2017 werden de bezoekers een aantal vragen gesteld; wat motiveert je en hoe kun je deze factoren gebruiken? Hoe bepaal je of je je doelen hebt bereikt? Wat is jouw vlucht naar succes? Succes is geen onbeweeglijk begrip meer maar fluctueert met de levensfase van de individu. HotelloTOP onderzocht en toonde hoe je kunt uitvinden wat je motiveert, wat toegevoegde waarde creëert, hoe je gebruik kunt maken van kansen en hoe je succes definieert. Vanwege het internationale karakter van de branche vond het congres dit jaar voor het eerst in het Engels plaats en werd in goede banen geleid door niemand minder dan Virginie Claes (Miss België 2006).

Bronnen van inspiratie
HotelloTOP gelooft in ‘likeminded people  sharing the stage’ en daarom werden iconen uit de branche gevraagd de bezoekers te inspireren. Als hoogtepunt van de dag betrad Alain Coumont het podium. Alain is de founder van het bekende concept Le Pain Quotidien. Tegenwoordig bekleedt hij de rol van Chief Creative Officer en is de drijvende kracht achter het concept. In zijn Keynote Presentatie stond de passie die tot het succes leidde centraal. Daarnaast gaf Serge Haelterman, de Art Director van Creneau International een Keynote presentatie. Serge deelde zijn visie over design in de hospitality branche en liet zien hoe de branche het hoofd boven water kan houden in deze snel veranderende wereld. ‘Dig deep remember why fly high’, aldus Serge.

Middels een TOP Talk, een korte en interactieve presentatie, deelde Erik Wood zijn passie; Eventonline. Als grondlegger van het grootste MICE platform van België heeft Erik veel uitdagingen het hoofd moeten bieden. Erik liet zien dat er veel doorzettingsvermogen nodig is om je doelen te bereiken: “A dream is just a wish without a plan”. Zeker is HotelloTOP van het gegeven dat de definitie van succes over de jaren verandert. Daarom deelde 4 studenten van de Belgische Hotel Management scholen een TOP Talk die focuste op hun interpretatie van succes en hoe zij de toekomst van de branche zien. Het ‘flight plan’ van de studenten liet zien dat de ‘future leaders’ hard aan de weg timmeren om de TOP te bereiken.