Het laatste nieuws

De Oosterhoeve faciliteert samen met ubeon een aantal krachtige werkvormen rond cocreatie, samenwerking en teambuilding.

Deze workshops gaan door in de Oosterhoeve, maar kunnen ook in-company georganiseerd worden. Meer informatie vind je op www.ubeon.com/cocreate
Met behulp van Karate Do oefeningen worden fysieke grenzen verlegd, waardoor onderhuidse conflicten naar boven komen.
De coach omkadert deze door middel van erkenning, waardering en het maken van concrete afspraken.
Er ontstaat een nieuwe en duurzame onderlinge verstandhouding.
Deze nieuwe teamdynamiek leidt tot een hechtere samenwerking, hogere motivatie, een aangenamere werksfeer en betere individuele en collectieve prestaties.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/detail/seminarie-locatie-omgeving-gent-oosterhoeve/