Het laatste nieuws

“Life is music. Life is geen politiek spelletje”
Astrid Stockman

Waar we met de hele eventsector voor vreesden, is werkelijkheid geworden. Volgens federale richtlijnen staan de deuren voor evenementen open, maar door gebrek aan een duidelijk kader kan het lokale niveau beslissen deze deur opnieuw ontzettend hard dicht te slaan. Tomorrowland is dit jaar het eerste slachtoffer. Who’s next?

“Ik ben bezorgd dat burgemeesters vandaag zonder degelijke motivering events binnen enkele maanden al annuleren. Dit hebben we vorige zomer ook meegemaakt: volgens federale bepalingen zijn we als sector open en mogen we werken. Maar burgemeesters kunnen ons dat recht op werk elk moment weer afnemen. En dan is er meestal geen loon of vergoeding voor mensen uit de crew van dat evenement”, schrijft zangeres Astrid Stockman op Instagram.

En daarmee kaart ze exact aan waar we binnen de hele sector bang voor zijn. We investeren volop, nemen personeel aan, bereiden alles zo grondig mogelijk voor en stoppen onze laatste centen in de heropening van onze geliefde sector. Alles mag georganiseerd worden en doorgaan. Tot 30 juni alvast. Want dan loopt het Ministerieel Besluit af. Maar wat dan? Wat gebeurt er wanneer dat besluit niet verlengd wordt?

We moeten vaststellen dat we uit het verleden niets leerden en dat we opnieuw in dezelfde onduidelijke en perspectiefloze situatie zitten als een jaar geleden. Een federaal kader ontbreekt waardoor op alle andere niveaus grote twijfel heerst. De realiteit vandaag is dat we niet weten of de georganiseerde events mogen doorgaan. Of we ons harde werk weer gaan mogen tonen aan mensen. Of we die schaarse centen die ons na de pandemie nog resten goed hebben ingezet. Mogen we dan nu, nog maar eens, vragen om een perspectief?

Veiligheid en gezondheid zijn prioriteiten, maar menselijkheid is ook een belangrijke factor. Dit verbod op Tomorrowland is een gevaarlijk voorbeeld voor wat er ons vandaag boven het hoofd hangt.