Het laatste nieuws

More than twenty years ago, DB Video started as a small business in a garage, today that small company has become the market leader in video capturing for the events industry. Indeed, today, DB Video is a multi-media company – based in Aartselaar close to the A12 – with forty permanent employees and employing twice as many freelancers. With offices in the Netherlands and Luxemburg, DB Video also plays a role on the international market. Erik Wood, CEO of Eventonline, had a chat with Dimitri Beyaert, founder and managing director of DB Video.

“This year started very positive for us. 2015 however, was a difficult year for many companies, also for DB Video. Nevertheless we did well, although slightly less than we had expected,” Dimitri Beyaert explains. “This year, we already have won a major European tender resulting in a number of fixed contracts on a weekly basis, which boosts the stability of the company.”

The European tender won by the company from Aartselaar is valid for a five-year period. It is a great challenge as the contract stipulates providing all the audiovisual facilities in terms of events and TV for the European Parliament. “Obviously, we are very happy with this contract,” the manager commented. “But we already work for the Flemish Parliament for which we also provide audiovisual facilities and all technical staff as well.” Additionally, the company also has a contract with the European Council, for which it works with translators and interpreters.

DB Video does not work only for governmental institutions, but is being contracted by a wide array of B2B and B2C clients as well. “Events up to 1,000 people, we can get easily done. We can provide the combination of LED screens, light-sound-design in-house. And of course the support to create the content. All this is a guarantee for supporting an event from A to Z. The large in-house package we can provide also allows us to respond quickly,” Dimitri Beyaert adds. “The press conference of Ahold, the Albert Hein Holding that recently merged with the Delhaize Group, is a good example. A day before the news was going to be announced, we were instructed to set up a conference with a lot of media attention.”

All activities of DB Video are event or television related. “We continue to further specialize in everything that is video-related for events, ranging from recording and editing, but also at the event itself, multi-camera recording with full AV support (projection, LED, plasma displays, light and sound). We provide the right images that the customer needs, including multimedia presentations (PowerPoint, Prezis, Keynotes, etc.).”

The biggest customers of DB Video are event agencies, although companies with their own event department also find their way towards Dimitri Beyaert’s crew. “Conceptually and technically we can be very creative. However, we are not an event agency. An event company provides an even wider range of services. They provide print media, hostesses, etc. And these are services we do not deliver.”

DB Video fully focuses on the audiovisual services. “Prior recordings with directors who can not attend, or creating an entire promo video for a new product, livestreaming etc., those activities are our core business,” the manager points out.

DB Video also works internationally. Recently, its crews worked on a number of big congresses in Frankfurt, also commissioned by event agencies. “Conceptually, we always work closely together.”

The advantage of working with DB Video is the fact that its creativity has no limits. “Due to the motivation of our people,” Dimitri Beyaert claims. “We currently employ 40 permanent employees, almost all of them are technical and creative people. In addition, we also work on a daily basis with some 85 freelancers on different projects. We consciously choose also to work with these freelancers because this way you can foster creativity. For example you have directors who are very good for concerts or some are excellent for interviews with managers etc. Therefore, the mix between employees and freelancers is important and necessary, and it’s certainly an added value for our company.”

Innovation also remains an important factor for Dimitri Beyaert’s company. “We make substantial investments in innovation,” the manager said. “For example, we have very heavily invested in LED screens, only high resolution displays – 3mm, 1.9mm – since we had a very high demand for these screens.”

Applications for Events

DB Video has something in store for this autumn. “We have been developing and testing some concepts,” Dimitri Beyaert reveals. “We also have been working with drones for a long time now. For instance, we made a promotional film with drones for the municipality of Lebbeke. Early September we’re planning to launch an interactive service on the market that will undoubtedly add great value to the event industry. But more on that later.”

View this customer also on Eventonline:
http://www.eventonline.be/en-69105-11691-55054-event-suppliers-your-reference-for-audiovisual-support–db-video.html

DB Video: Creatief in video voor evenementen

Wat meer dan twintig jaar geleden startte als een eenmanszaak in een kleine garage is uitgegroeid tot de marktleider inzake videocaptatie van de evenementensector.

DB Video is een multi-mediabedrijf gevestigd in Aartselaar vlakbij de A12 dat zo’n 40 vaste medewerkers telt en dubbel zoveel freelancers tewerkstelt. Met kantoren in Nederland en Luxemburg, bespeelt DB Video tevens de internationale markt. Erik Wood, CEO van Eventonline had een gesprek met Dimitri Beyaert, oprichter en zaakvoerder van DB Video.

“2016 is voor ons heel goed van start gegaan. 2015 was een moeilijker jaar voor vele bedrijven. We hebben toen redelijk goed stand gehouden, maar toch wel iets minder dan dat we hadden gehoopt”, stelt Dimitri Beyaert. “Dit jaar daarentegen hebben we een zeer grote Europese aanbesteding binnengehaald waardoor we nu wekelijks een aantal vaste terugkerende opdrachten hebben. Dat is goed voor de stabiliteit van het bedrijf.”

De Europese aanbesteding die het bedrijf uit Aartselaar binnenhaalde, geldt voor een periode van vijf jaar. Het betreft een zeer mooie opdracht, met name een contract om alle audiovisuele faciliteiten te verzorgen qua Events en TV voor het Europees Parlement. “Uiteraard zijn we heel blij met dit contract”, aldus de zaakvoerder. “Maar we werkten ook reeds voor het Vlaams Parlement waarvoor we tevens de audiovisuele faciliteiten verzorgen en ook mensen voor leveren.” Het bedrijf heeft bovendien nog een contract met de Europese Raad waarvoor het met vertalers en tolken werkt.

DB Video werkt echter niet alleen voor de overheid, maar verzorgt veel B2B- en B2C-opdrachten. “Events tot 1.000 personen kunnen we vlot aan. We hebben de combinatie LED-schermen-licht-geluid-design ‘in house’. En natuurlijk de ondersteuning om de content aan te maken. Dit alles is een garantie voor een event support van A tot Z. Door het grote ‘in house’ pakket kunnen we bovendien snel op de bal spelen”, stelt Dimitri Beyaert. “Een mooi voorbeeld daarvan is de persconferentie van Ahold, de Albert Hein Holding die onlangs samen is gegaan met de Delhaize Group. Een dag voor het nieuws kregen we de opdracht om een persconferentie op te zetten met veel media aandacht.”

Alle activiteiten van DB Video zijn evenementieel of televisiegebonden. “Wij hebben ons altijd verder gespecialiseerd in het videogedeelte voor events, gaande van opnames en montage, maar ook op het event zelf, multi-camera opnames met volledige AV ondersteuning (projectie, LED, plasmaschermen, licht en geluid). We zorgen voor de juiste beelden die de klant nodig heeft, met inbegrip van multimediapresentaties (powerpoint, Prezzi, Keynotes, enz.)

De grootste afnemers van DB Video zijn eventbureaus, wat niet wegneemt dat bepaalde bedrijven met hun eigen eventafdeling, rechtstreeks bij het bedrijf aankloppen.  “Conceptueel en technisch kunnen we zeer creatief naar voren komen. We zijn evenwel zelf geen eventbureau. Een eventbureau biedt een nog bredere waaier aan diensten aan.

Ze zorgen o.a. voor gedrukte media, hostessen, enz. En dat zijn dan weer zaken die wij niet doen.”

DB Video neemt wel het audiovisuele volledig voor hun rekening. “Opnames op voorhand met directeurs die niet aanwezig kunnen zijn, of een ganse promovideo maken voor een nieuw product, livestreaming enz., dat is onze core business”, aldus de zaakvoerder.

DB Video werkt ook internationaal. Onlangs werden er in Frankfurt enkele grote congressen verzorgd, ook in opdracht van eventbureaus. “Conceptueel werken wij ook steeds nauw samen.”

Het voordeel van events is dat DB Video daarin creatief zeer ver kan gaan. “Echter ook dankzij de motivatie van onze mensen”, stelt Dimitri Beyaert. “Nu werken er 40 werknemers in vaste dienst, dat zijn bijna allemaal technisch-creatieve mensen. Daarbovenop rekenen we dagelijks nog op zo’n 85 freelancers voor een aantal vaste projecten. Wij kiezen ook bewust voor een aantal freelance medewerkers omdat je op die manier de creativiteit hoog kan houden. Je hebt bijvoorbeeld regisseurs die goed zijn in concerten of heel goed zijn voor interviews met bedrijfsleiders enz. Daarom is de mix tussen vaste mensen en freelancers belangrijk en noodzakelijk, da’s ongetwijfeld een meerwaarde.”

Innovatie blijft tevens een belangrijke factor voor het bedrijf van Dimitri Beyaert. “Wij zetten hoog in op innovatie”, aldus de zaakvoerder. “We hebben bijvoorbeeld zeer zwaar geïnvesteerd in LED-schermen, enkel hoge resolutieschermen –3mm, 1,9mm – daar was bij ons een hele grote vraag naar.

Applicaties voor evenementen

DB Video heeft nog wat in petto voor het najaar. “We hebben een aantal concepten die we al heel ver hebben uitgewerkt en die we al uitvoerig getest hebben,” verklapt Dimitri Beyaert. “Ook met drones zijn we al een hele tijd bezig. Zo hebben we met drones een promotiefilm voor de gemeente Lebbeke gemaakt. Begin september brengen we een interactieve service op de markt die ongetwijfeld een meerwaarde zal zijn voor de evenementensector. Maar daarover later meer.”

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/nl-69089-11683-48345-event-suppliers-uw-referentie-voor-audiovisuele-ondersteuning–db-video.html