Het laatste nieuws

Na een aanzienlijke daling van de brutomarge (-7%) en een PBT/Income ratio van slechts 7,4% voor decommunicatiebureaus in het eerste Covid-jaar 2020, veert de sector terug op met een stijging van de brutomarge met 13,4% en een PBT/Income ratio van 11,8% in 2021.

Tot die conclusie komt de jaarlijkse Profitability Survey van ACC, waaraan dit jaar een record aantal van 119 bureau(groepen) deelnamen, die communicatiebureaus vertegenwoordigen.

Voor het eerst overschreidt de bruto marge van de deelnemende ACC-bureaus ook de magische grens van €400M, namelijk €421M, wat dit de meest representatieve studie ooit maakt met niet minder dan 3.763 FTE’s (334 meer als in 2020).

Het aandeel van de internationale netwerkbureaus is gezakt van 57% in 2019 naar 47% van de inkomsten in 2021, maar dat is ongetwijfeld het resultaat van de felle toename van lokale bureaus onder de ACC leden (dat zijn er 193 vandaag, waaronder 83 nieuwe leden sinds 2019).

Verder merken we dat de Eventbureaus hun verlies aan inkomen in 2020 slechts met 2/3 hebben gerecupereerd in 2021, maar dat hun winstmarge wel van 5,7% tot 17,1% gestegen is in 2021. De Brand Activation agencies zitten in slechtere papieren, hopelijk kunnen zij de trend keren in 2022. De digitale bureaus hebben hun income-verlies van 2020 gecompenseerd in 2021. De Content marketing bureaus zijn de Covidperiode goed doorgekomen en zetten nu ook de groeitrend verder, maar de sterkste stijging komt van de PR & Influencerbureaus die hun income met 40% zagen toenemen.

Hoewel er grote verschillen zijn per discipline, kijken bureaus met vertrouwen naar het jaar ’22: 77% van de deelnemende bureaus verwacht een income-groei terwijl slechts 15% vreest voor een daling.

De deelnemende bureaus hebben toegang gekregen tot de online database, waar ze alle mogelijke benchmarks kunnen analyseren naargelang hun referentiekader. Wie nog niet heeft deelgenomen, kan dat nog steeds doen door een mail te sturen naar stephanie@acc.be.

Voor meer informatie over dit initiatief:johan@acc.be