Het laatste nieuws

“The perks of Flanders for the American market is our central location in Europe and a good accessibility combined with the positive price-quality ratio in our offers,” says Brecht Putman, Meeting & Incentives Manager USA for VISITFLANDERS. “There are plenty of daily direct connections between Brussels Airport and the cities in the North East of the United States. The reopening of the direct connections Atlanta-Brussels with Delta Airlines last March, and the opening of the new Miami-Brussels connection with TUI Fly are true assets for our destination.”

“The interest of US meeting planners for Flanders remains high,” adds Brecht Putman. “Belgium and Brussels are famous for waffles, chocolate, beer and the historical background. These remain clichés, but they work with the American public. Flanders is not always up front the wish list for incentives or congresses, because Flanders is less known. Especially corporations and associations which organize their meeting or incentive for the first time outside of the US tend to choose primarily those countries that appeal to tourists as well, such as the United Kingdom or Italy. On the other hand, the experienced international meeting planners are familiar with the strengths of our cities for the association industry with Brussels as the European capital, our numerous universities or our dynamic economic sectors, such as the pharmaceutical industry that attracts many US congress delegates. However, this year, we notice that interest in Europe is shifting slightly to the Caribbean or Asia, especially for incentives.”

Despite the dwindling interest for Europe and Belgium, Brecht Putman does not worry too much. “This is partly due to the tragic events of last year. The tide is already reversing, and a complete recovery will take some time. The advantage of Belgium is, of course, that as soon as we can bid for a conference, the Americans find out that our price offer is a lot lower than in our neighboring countries, that we are equally accessible and that we offer the same (or dare I say better) culinary treats. And then we often get the event attributed. It depends, of course, on a whole bunch of factors, such as personal preferences of board members within associations or corporations that resort to the choice of destination or the presence of a local branch or association chapter.”

The Meeting & Incentives Manager USA made a pre-IMEX family trip with interested parties. “In the pre-fam trip we have been to Bruges with four US hosted buyers. The IMEX prefam is the result of a successful collaboration with London & Partners NY office. American planners discover London, experience easy travel by HST in Europe and, as an extra, there is a Flemish city on the menu they have never heard of before, and sometimes these visits include RFPs that were intended for London only in an earlier phase. Bruges was a big hit. The Americans loved it. Once people come to Flanders, they are enthusiastic and convinced of our assets. Their perception changes immediately and we make a good impression with our efficient operation and synergy with the local congress offices.”

Diamond Dinner
Wednesday evening a USA Association Dinner took place in Frankfurt. “That was another success,” says Brecht Putman. “This year we added a Diamond Cocktail, giving away two Antwerp diamonds to the Association Executives. We had twenty-one invited, all decision-makers who head associations based mainly in Washington D.C. We had five partners, such as Bruges, ICC Gent, FMCCA Antwerp, Visit Antwerp and Living Tomorrow. The Diamond reception took place on the Sofitel Hotel’s rooftop terrace and short dynamic presentations were given to the guests during the dinner. After the dessert, the diamond winners were announced, it was a very animated evening. We chose this hotel because Sofitel is a brand new state-of-the-art hotel in Frankfurt, but also because we have two beautiful Sofitel hotels in Brussels so there was a clear link with the state-of-the-art Flanders and Brussels.”

Brecht Putman, Meeting & Incentives Manager USA VISITFLANDERS: De interesse van de Amerikaanse meetingsplanners voor Vlaanderen blijft groot

“DE troef bij uitstek van Vlaanderen voor de Amerikaanse markt is onze centrale ligging in Europa en goede bereikbaarheid in combinatie met de positieve prijs-kwaliteitsverhouding in ons aanbod”, vindt Brecht Putman, Meeting & Incentives Manager USA voor VISITFLANDERS. “Er zijn tal van dagelijkse directe verbindingen tussen Brussels Airport en de steden in het Noord-Oosten van de USA. De heropening van de directe verbingen Atlanta-Brussel met Delta Airlines afgelopen maart, en de opening van de nieuwe verbinding Miami-Brussel met TUI Fly zijn echte opstekers voor onze bestemming.”

“De interesse van de Amerikaanse meetingsplanners voor Vlaanderen blijft groot”, stelt Brecht Putman. “Belgium en Brussel zijn bekend voor waffles, chocolade, bier en het historisch karakter. Het blijven clichés, maar die werken bij het Amerikaanse publiek. Vlaanderen staat niet altijd op de eerste plaats van het verlanglijstje als het op incentives of congressen aankomt, omdat Vlaanderen niet zo gekend is. Vooral corporations en associations die hun meeting of incentive voor het eerst buiten de VS organiseren neigen in de eerste plaats te kiezen voor de landen die ook bij toeristen tot de verbeelding spreken, zoals het Verenigd Koninkrijk of Italië. Langs de andere kant zijn de ervaren internationale meetingplanners wel bekend met de troeven van onze steden voor de association industrie met Brussel als Europese hoofdstad, onze talrijke universiteiten of onze dynamische economische sectoren zoals de pharma-industrie die al veel Amerikaanse congresgangers aantrekken. Nu dit jaar zien we wel dat de interesse voor Europa een beetje verschuift naar de Caraïben of Azië, vooral voor incentives.”

Niettegenstaande de gedempte interesse voor Europe en België maakt Brecht Putman zich geen zorgen. “Dat is deels het gevolg van de tragische voorvallen van vorig jaar. Het tij is al aan het keren, en een volledige herstelling zal nog wat tijd in beslag nemen. Het voordeel van België is natuurlijk dat van zodra we een bid kunnen doen op een congres, de Amerikanen merken dat onze aanbiedingsprijs een stuk lager ligt dan in onze buurlanden, dat we even bereikbaar zijn en dat we hetzelfde (of durf ik zeggen betere) culinaire aanbod hebben. En dan trekken we vaak aan het langste eind als er een beslissing moet worden genomen. Het hangt natuurlijk af van een hele reeks factoren, zoals persoonlijke voorkeuren van boardmembers binnen associations of corporations die inwegen op de bestemmingskeuze of de aanwezigheid van een lokaal filiaal of association chapter.”

De Meeting & Incentives Manager USA maakte een pre-IMEX fam trip met geïnteresseerde partijen. “Inzake de pre-fam trip zijn we met vier Amerikaanse hosted buyers naar Brugge geweest. De IMEX pre- fam is het resultaat van een succesvolle samenwerking met London&Partners NY office. Amerikaanse planners ontdekken London, ervaren het makkelijk reizen per HST binnen Europa en krijgen als extra een Vlaamse stad op het menu waarvan ze vaak nooit eerder hoorden, en soms volgen uit de bezoeken ook RFP’s die in een eerdere fase enkel voor Londen bestemd waren. Brugge was een voltreffer. De Amerikanen houden ervan. Eens dat de mensen naar hier komen, zijn ze enthousiast en overtuigd van onze troeven. Hun perceptie wijzigt onmiddellijk en we maken een goede indruk met onze efficiënte werking en synergie met de lokale congresbureaus.”

Diamond Dinner
Woensdagavond vond in Frankfurt een USA Association Dinner plaats. “Dat was opnieuw een succes”, aldus Brecht Putman. “Dit jaar hebben we er een ‘Diamond Cocktail’ aan toegevoegd waarbij we twee Antwerpse diamanten hebben weggegeven aan de Association Executives. We hadden een twintigtal genodigden, de beslissingsnemers die aan het hoofd staan van associaties die vooral gebaseerd zijn in Washington D.C. We hadden vijf partners aanwezig, m.n. Brugge, ICC Gent, FMCCA Antwerpen, Visit Antwerpen en Living Tomorrow. De Diamond receptie vond plaats op het dakterras van het Sofitel Hotel en tijdens het diner werden korte dynamische presentaties gegeven aan de gasten. Na het dessert werden de diamant winnaars bekend gemaakt, het was een zeer geanimeerde avond. We hebben voor dit hotel gekozen omdat Sofitel een gloednieuw state-of-the-art hotel is in Frankfurt, maar ook omdat we in Brussel twee prachtige Sofitel hotels hebben staan zodat we op die manier weer de link leggen met State of the Art Vlaanderen en Brussel.”