Het laatste nieuws

MediaMixer heeft als eerste Belgisch communicatiebureau het ISO 45001-certificaat behaald, de internationale standaard voor veiligheidsmanagement. De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april 2024) is voor het bureau geen jaarlijks event, maar de dagelijkse praktijk. Veiligheid zit in het DNA van MediaMixer.

Veiligheidscultuur

MediaMixer is al jaren een voortrekker inzake veiligheid binnen de communicatie- en eventsector. De interne regels en werkwijzen zorgen ervoor dat risico’s worden geanalyseerd en voorkomen. Het ISO-certificaat bevestigt dat nu ook via een externe audit.

Voor heel wat bureaus staat veiligheid gelijk aan het afvinken van de wettelijke verplichtingen of de eisen in een aanbestedingsdossier. Zo ontstaat echter een vals gevoel van veiligheid.

Bij MediaMixer maakt veiligheid deel uit van de cultuur. Het is een topprioriteit. Deze visie bepaalt de manier van werken. Elke medewerker volgt een VCA-opleiding en kent de basisprincipes voor veilig werken. Zowel de werknemers als het management hebben de reflex om veiligheidsissues te zien en te bespreken en veiligheidsproblemen te melden. Ze zoeken oplossingen en passen hun werkwijze aan als de veiligheid het vraagt. Ze evalueren voortdurend en gaan op zoek naar verbeteringen. Zo leren ze elke dag bij.

Betrouwbare communicatiepartner

Complexe, grote evenementen en communicatieprojecten vragen om een professionele en veilige aanpak. MediaMixer heeft Seveso-bedrijven, politiediensten, ziekenhuizen en overheden onder zijn klanten, die veel belang hechten aan veiligheid. Bovendien zijn alle evenementen uniek. Soms richten ze zich op enkele tientallen, soms op tienduizenden bezoekers. Ze vinden plaats in een congrescentrum, op een operationele bedrijfssite, of op een terrein zonder voorzieningen. Of ze bevatten sensationele liveacts. Redenen genoeg om hoge eisen te stellen aan de veiligheid. Het certificaat biedt de klanten de garantie dat ze samenwerken met een veilige en betrouwbare eventpartner.

“Tom Bellens, CEO: Vaak coachen we complexe content en begeleiden we een change management parcours of strategische herprofilering. Ons team verpakt de bedrijfs- of organisatievisie als verhaal in een uitgewerkt communicatiescenario. Niet enkel met woorden maar we laten het ook zien, aanvoelen en beleven met als grote uitdaging het publiek te overtuigen en een verandering teweeg te brengen. We zijn makers die meedenken. Creativiteit en veiligheid gaan daarbij hand in hand.”

“We waren destijds het eerste communicatiebureau met een sterke focus op veiligheid. Het certificaat bevestigt dat we nog altijd een voortrekker zijn. Het laat zien dat we veiligheid structureel inbedden in onze werking. Overheden en bedrijven stellen terecht eisen aan de veiligheid. Als ISO 45001 de norm wordt, zijn wij er klaar voor. Tom Bellens, CEO MediaMixer”

Meer info op https://www.mediamixer.be/nl/iso-45001

Of Tom Bellens, ceo
Tom.bellens@mediamixer.be
0491 64 45 86

Organisatie van Events en live communicatie – MediaMixer