Het laatste nieuws

Werner Callebaut, chocolate and beer expert at Bierolade and Kari Alloo, Meeting Consultant at VISITFLANDERS convention bureau deliver the destination presentation at the destination booth of VISITFLANDERS pairing beer and chocolate. A strange combination one would think … Nothing is less true.

“There are many people who know something about beer and many people who know something about chocolate, but not many who know something about combining both,” says Werner Callebaut. “It was Kari’s bright idea to pair beer and chocolate.”

Beer and chocolate are indeed two unexpected partners. Even the Belgians are surprised when you pair both products. “Indeed, we notice some reluctance and we want to convince people of the fact that Flanders is more than cultural cities, you can combine a visit with a gourmet surplus. On the basis of three different beers and three different chocolates we match beer and chocolate together in contrast or harmony, and we reach a good result,” says Werner Callebaut.

“The reactions of the visitors were very positive,” says Kari Alloo. “Our destination presentation at the previous edition was a great success, but you have to keep innovating. The question was to do what? Something that can be linked to the destination. Hence this pairing in order for our visitors to have a ’taste’ of Flanders, not only figuratively, but also literally. I note that people are excited about this as they linger after the presentation to ask Werner more questions about the tasting.”

“It’s indeed a real tasting experience,” Werner Callebaut adds. “People live in the here and now and want something that really affects their taste buds. We present them beers from Antwerp, Bruges and Brussels. At the same time we focus on these three cities as a destination. And our chocolate is of the best quality in the world. Belgian chocolate must contain at least 75% cocoa. We are the only country that maintains such a strict standard.”

The participants in the destination presentation are enthusiastic. “We got a lot of meeting planners from various countries and regions, such as Scandinavia, the UK, Germany, but also Russia. Perception is important, and as a small region, it is nevertheless important not to disappear into the crowd. With the beautiful destination booth and this destination presentation, I’m confident we made the right approach,” says Kari Alloo.

Today, you can look up all the information about the Flemish cities online. “However, you can’t taste online,” says Werner Callebaut. “Therefore, such a destination presentation remains important. People need to come to visit you and you create an added value to your booth.”

Bier en chocolade: 2 verrassende partners

Werner Callebaut, chocolade- en bierexpert van Bierolade en Kari Alloo, Meeting Consultant van VISITFLANDERS conventionbureau verzorgen op de bestemmingstand van VISITFLANDERS de destination presentation waar bier en chocolade aan elkaar worden gekoppeld. Vreemde combinatie zou je denken … Niets is minder waar.

“Er zijn veel mensen die iets kennen van bier en veel mensen die iets kennen van chocolade, maar niet van beide samen”, stelt Werner Callebaut. “Kari had het lumineuze idee om iets te organiseren rond beide: bier en chocolade dus.”

Bier en chocolade zijn inderdaad twee verrassende partners. Zelfs de Belgen denken niet dat beide producten samengaan. “We merken inderdaad dat er enige terughoudendheid is en we willen de mensen overtuigen van het feit dat Vlaanderen meer is dan culturele steden, je kan een bezoek combineren met een gastronomische surplus. Aan de hand van drie verschillende bieren en drie verschillende pralines matchen we dit samen in contrast of harmonie en zo bereiken we dan toch een mooi resultaat”, aldus Werner Callebaut.

“De reacties van de bezoekers zijn heel positief”, vindt Kari Alloo. “Onze vorige destination presentation was een groot succes, maar je moet blijven vernieuwen. De vraag was wat? Iets wat aan de bestemming gelinkt kan worden. Vandaar deze pairing zodat de mensen toch Vlaanderen een beetje ‘smaken’, figuurlijk, maar ook letterlijk dan. Ik merk aan de reacties dat mensen enthousiast zijn en dat ze na de presentatie blijven hangen om Werner nog vragen te stellen.”

“Het is een echte smaakbeleving”, voegt Werner Callebaut eraan toe. “Mensen leven in het hier en nu en willen iets dat hun smaakpapillen echt raakt. We laten bier proeven uit Antwerpen, Brugge en Brussel. We proberen dan ook die drie steden hierdoor extra in de kijker te plaatsen. Onze chocolade is van de beste kwaliteit ter wereld. Belgische chocolade moet minimaal 75% cacao bevatten. We zijn het enige land dat zo’n streng norm hanteert.”

De deelnemers aan de destination presentation zijn enthousiast. “We kregen een heleboel meeting planners uit verschillende landen en regio’s over de vloer, zoals Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, maar ook Rusland. Beleving is belangrijk en als kleine regio mag je niet in de massa verdwijnen. Met de prachtige stand en de aparte destination presentation denk ik dat het de juiste aanpak is”, aldus Kari Alloo.

Dankzij de digitalisering kan je alle info over Vlaamse steden online opzoeken. “Proeven gaat echter niet”, stelt Werner Callebaut. “Daarom is een dergelijke destination presentation zo belangrijk. En daarvoor moeten de mensen ter plaatse komen en creëer je sowieso een meerwaarde op de beursstand.”

Bekijk deze klant ook op Eventonline:
http://www.eventonline.be/detail/congresbureau-vlaanderen-toerisme-vlaanderen-meet-in-flanders-2/