Het laatste nieuws

Burning Fox: Gilles Devos about his experiences at ‘Burning Man’
Twice a year, BBT Online gathers all meeting & incentive planners for a B2B workshop. Originality always rules by choosing exciting locations and thrilling themes. Upcoming July 3, this happening will take place at ‘De Kruitfabriek’ in Vilvoorde and will be inspired by ‘Burning Man’, an annual creative assembly of neo-hippies in the Nevada desert, where diversity without judgment reigns.
In 2016, Gilles Devos (Director of Sales – The Dominican, Brussels) experienced ‘Burning Man’ in Black Rock City. Now, he has been appointed as a guest speaker at BBT Online’s workshop and he will talk about the driving force, motivation, experiences and feelings about this life changing experience.
Interested in his exciting story of a lifetime? Register at info@bbtonline.eu.

View this customer also on Eventonline

Beautiful seminar and conference location – The Dominican

BBT Online B2B Workshop – In de Geest van ‘Burning Man’

Burning Fox: Gilles Devos over zijn ervaringen tijdens ‘Burning Man’
Twee keer per jaar verzamelt BBT Online alle meetings & incentives planners voor een B2B-workshop. Originaliteit staat steeds centraal door spannende locaties en ongewone thema’s te kiezen. Op 3 juli a.s. vindt het gebeuren plaats in ‘De Kruitfabriek’ in Vilvoorde. Deze editie wordt geïnspireerd door ‘Burning Man’, een jaarlijks terugkerend creatief festival van neo-hippies in de woestijn van Nevada, waar diversiteit zonder oordeel regeert.
In 2016 nam Gilles Devos (Sales Director – The Dominican, Brussel) deel aan ‘Burning Man’ in Black Rock City. Op 3 juli vertelt hij als gastspreker tijdens de workshop van BBT Online over zijn ervaringen op ‘Burning Man’, en praat hij over de drijvende kracht, motivatie, ervaringen en gevoelens van deze levensveranderende ervaring.
Geïnteresseerd in zijn opmerkelijk verhaal? Registreer uw aanwezigheid via info@bbtonline.eu.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:

Hotel met stijlvolle seminariezalen – The Dominican