Het laatste nieuws

De afgelopen weken bevroeg ACC de medewerkers van zijn leden naar hun bevindingen tijdens de tweede lockdown. Niet minder dan 675 medewerkers van 77 verschillende bureaus namen deel aan de enquête, die een schat aan informatie oplevert.

Bureaus waarvan minstens drie medewerkers deelnamen aan de enquête kregen bovendien een specifiek rapport waarin de resultaten voor hun bureau worden afgezet tov het gemiddelde van de sector.

Algemeen kunnen we besluiten dat het glas half vol en half leeg is.

Bovenal voelen bureaumedewerkers een groot gemis aan sociale interactie met collega’s en klanten en merken we een grote ‘online meeting’-moeheid. Daar staat tegenover dat een grote meerderheid de toegenomen autonomie, productiviteit en flexibiliteit sterk naar waarde schat.

En daar waar één op twee medewerkers kampt met stress en angstgevoelens, zijn negen op tien medewerkers zich bewust van het vertrouwen dat ze van hun management genieten en waarderen ze de zorg van het management voor hun eigen gezondheid en veiligheid.

Via deze link kan u de management-summary van het onderzoek lezen.

Meer informatie:
Johan Vandepoel
CEO ACC
johan@acc.be