Meting impact coronacrisis op eventsector

Acc Belgium heeft hebben een eerste lijst met 8 prioriteiten voor de eventsector voorgelegd aan en bepleit bij de diverse overheden: 5 van de 8 zijn ondertussen toegezegd (zie Roadmap).

Maar Acc Belgium heeft dringend nood aan meer gegevens die de impact van de crisis op onze sector illustreren. Deze informatie zal hun helpen om de overheden te overtuigen dat onze sector onvoorstelbaar lijdt en meer steunmaatregelen nodig heeft.

Daarom lanceren ze vandaag dit onderzoek dat wordt uitgevoerd door het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool*. Deze enquête zal in de loop van het jaar herhaald worden.

Neem aub uw verantwoordelijkheid: vul deze vandaag nog in en stuur ze door naar uw netwerk, zodat Acc Belgium de impact van onze sector op de economie optimaal in kaart kunnen brengen. Hoe meer deelnemers, hoe representatiever de gegevens zullen zijn.

De enquête vindt u hier: https://kdg.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9T8QSijxhr0tWv3

* Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool is gespecialiseerd in toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen de eventsector. De informatie die u hen bezorgt wordt vertrouwelijk behandeld en zal in geen enkel beding op individuele basis gerapporteerd worden, enkel gegevens op (sub)sector niveau worden gepubliceerd.

Bedankt voor uw medewerking!