Het laatste nieuws

De laatste Ministerraad van de aftredende Vlaamse regering heeft op vraag van de eventsector haar principiële goedkeuring gegeven om het verbod van PET en blik op evenementen te schrappen.Vanaf 1 januari 2025 zou deze maatregel ingevoerd worden, boven op de eerder genomen verplichtingen rond herbruikbare bekers, maar de realiteit op het terrein wees uit dat dit niet haalbaar was. Gelukkig werd er naar de sector geluisterd.

In 2023 zorgde de Vlaamse Regering voor een strengere regelgeving voor het gebruik van herbruikbare recipiënten op evenementen. Vanaf 15 juni 2023 mochten events geen wegwerpmateriaal meer gebruiken om drank te serveren, met uitzondering van PET-flesjes en blikjes als de organisator een systeem voorzag dat garandeert dat minstens 95% van die flesjes en blikjes gescheiden worden ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2025 zou die uitzondering vervallen. Vanaf dan zou er op evenementen in Vlaanderen geen drank meer geserveerd mogen worden in PET-flesjes en blikjes.

Deze bepaling werd op 7 juni 2024 geschrapt aangezien dit volgens de eventsector in de praktijk nog niet implementeerbaar is tegen die datum. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor principieel het besluit dat het Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) vaststelt.

De Vlaamse Regering herhaalt hierbij de motivering van de sector dat sommige momenteel in PET en blik verkochte verpakkingen enkel in deze verpakkingen bestaan. Bovendien staan de ontwikkelingen van alternatieven op dit moment onvoldoende ver of zijn in bepaalde gevallen niet zomaar mogelijk om aan te bieden (bijvoorbeeld gekeurd leidingwater nodig). Een verbod hierop zou dus in de praktijk louter maken dat de verpakking zou worden uitgegoten in herbruikbare bekers. Dit zou geen milieuwinst opleveren. Daarom is het te verkiezen om dit verbod voor PET-flesjes en blikjes te schrappen om zo meer tijd te geven aan de sector om zich verder aan te passen.

Bronnen:

Photo by Aranxa Esteve on Unsplash

Groepering evenementen leveranciers – BESA