Het laatste nieuws

Vanaf 1 september (1 oktober voor de Brusselse regio) mag men met 200 personen indoor en 400 personen outdoor samen komen. Ook het sluitingsuur van de horeca – wat ons parten speelde – komt te vervallen.

Daarnaast kunnen event organisatoren en hun klanten ervoor kiezen om vanaf 1 september het CST te gebruiken; waardoor afstand houden en mondmaskers niet verplicht zijn.

Vanaf 1 oktober worden de capaciteiten opgetrokken naar 500 (indoor) en 750 (outdoor) en daarnaast is dansen ook toegestaan op events en in discotheken.

“Dit is het nieuws wat de sector nodig had! Wij roepen de overheden op om maximaal evenementen toe te staan. Vele events uit 2020 dienen nog ingehaald te worden.” aldus Bruno Schaubroeck van de Event Confederation.

Na 18 maanden lock-down zal de sector zich terug – trager dan men nu denkt – in gang trekken, beginnend met een gigantische inhaaloperatie van uitgestelde events, de sector schat in dat er meer dan 1.000.000 tickets voor events nog ongebruikt klaarliggen.

De sector van de prive feesten (huwelijken edm) is bijzonder opgetogen over de mogelijkheid om vanaf 1 september terug aan de slag te kunnen, met dansfeest en zonder CST! Hierdoor zullen er in september veel trouwfeesten ingehaald kunnen worden.

De eventconfederatie wil de verschillende federale en regionale overheden en hun kabinetten, de leden van het GEMS en het Coronacommissariaat oprecht danken voor alle hulp en overleg tijdens deze moeilijke maanden.

Wij blijven echter nog steeds bezorgd dat de heropening nog steeds voor ernstige financiële problemen zal zorgen voor de brede sector en vragen de overheden om bepaalde steunmaatregelen, zoals Technische Werkloosheid en financiële steun te laten doorlopen tot het laatste bedrijf in onze sector economisch rendabel is kunnen heropstarten. Men moet er mee rekening houden dat we gemiddeld een drie maanden periode hebben tussen aanvraag en realisatie van een evenement en deze periode moet nog veilig overbrugd kunnen worden.

Contact: NL Bruno Schaubroeck 0475 288 304

Photo credit: Headway @headwayio via Unsplash