Het laatste nieuws

Open Brief aan Kabinet De Croo:

Sinds meer dan een jaar werkt de eventsector met de overheid aan studies, protocollen en modellen om het publieke leven op een georganiseerde manier herop te starten en wantoestanden in goede banen te leiden. Ook voor het organiseren van test- en vaccinatiedorpen deed de overheid beroep op de eventsector.

Maar ondanks alle mogelijke aankondigingen in de media en ondanks het feit dat alle door het coronacommisariaat opgelegde parameters worden gehaald, slaagt diezelfde overheid er niet in om het beloofde perspectief om te zetten in een juridisch kader. Waardoor de eventsector als enige overblijft zonder perspectief noch wettelijk kader.

Een professioneel event vraagt drie maanden voorbereiding; de overheid moet beseffen dat de sector zich niet kan herstellen wanneer nieuwe Ministeriële Besluiten maar 2 weken geldig zijn.

Middels een cartoon-campagne, stelt ACC, de vakvereniging van de Belgische eventbureaus het lakse beleid van de Overheid aan de kaak en roept ze op tot een Ministerieel Besluit dat de ganse zomer en het najaar dekt, zoniet zal de sector zelf binnenkort zijn heropstart aankondigen.

Contact: 

Voor ACC: Bert Knuts, Voorzitter Expert Center Event Marketing: bert@acc.be

Bijlages:

Foto ACC-vertegenwoordigers aan Kabinet De Croo, Wetstraat 16 en Cartoonreeks Kim Duchateau